Ny workshop avfallsstatistikk

Avfall Norge inviterer til en ny workshop for å presentere konkrete forslag til forbedringer av norsk avfallsstatistikk på kort og lang sikt. Det er en oppfølging av workshop 20 juni i år
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge inviterer til en ny workshop for å presentere konkrete forslag til forbedringer av norsk avfallsstatistikk på kort og lang sikt. Det er en oppfølging av workshop 20 juni i år hvor 45 deltagere var med å definere utfordringene med dagens statistikk. Forslagene til forbedringer vil sees i sammenheng med de utfordringer man står overfor både nasjonalt og i EU i forhold til rapportering av materialgjenvinning og ombruk. Det er identifiserte mange forbedringspunkter. Er du interessert i avfallsstatistikk - sett av 15 november fra kl. 12.00 i din kalender

Screenshot-2018-10-11-at-14.22.22.png#asset:5572

Vedlagt er foreliggende versjon av skjema/veileder for rapporteringen for 2018. Vi har arbeidet sammen med SSB, spesielt om veilederen. Det har ikke vært rom for store endringer i skjema i år. Den nye veilederen vil gjennomgås i møtet slik at du blir oppdatert på alle nye presiseringer!

Veiledning 21 2018 Nb

21 C

21

11.30–12.00

Lunsj

12.00–12.30

Gjennomgang ny veileder for KOSTRA-rapportering 2018 og matsvinn

Foredragsholder: Frode Syversen, Daglig leder, Mepex | Marit Slåen Sæter , SSB

12.30–12.45

Ny statistikk fra avfallsanlegg

Foredragsholder: Marianne Reime Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og grunnforurensning

12.45–13.00

Målepunkter EU – siste nytt fra Brussel

Foredragsholder: Bernt S. Ringvold Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning

13.00–13.30

Målepunkter og sporbarhet – utfordringer for nedstrømsaktører

Foredragsholder: Øivind Furulund, , Norsk Gjenvinning | Ketil Hausken , Geminor

13.30–13.50

Pause

13.50–14.15

Presentasjon av forslag til endringer i fremtidig rapportering

Foredragsholder: Frode Syversen Daglig leder, Mepex

14.15–14.30

Spørreundersøkelse vedr. forslag til endringer

14.30–15.10

Gruppeoppgaver om fremtidig rapportering

15.10–15.50

Presentasjon gruppeoppgaver

15.50–16.00

Oppsummering

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Frode Syversen har vært rådgiver i Mepex de 30 siste årene og daglig leder fra 2005. Han har en bred og allsidig kompetanse innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Har vært med på en rekke nasjonale utredninger knyttet til utvikling av rammebetingelser for avfallsbransjen for myndigheter og organisasjoner. Har erfaring med bl.a. avfallsstrategier og -planer, analyser av verdikjeder, miljøanalyser, produsentansvar og innkjøpsprosesser.

Marit Slåen Sæter

Marianne Reime

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og grunnforurensning

Bernt S. Ringvold

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning

Øivind Furulund

Ketil Hausken