Tekstilavfall 2025 - hva betyr det for bransjen?

I januar 2025 trer ny forskrift om innsamling og behandling av tekstiler i kraft. Hva betyr det for bransjen? Hvilke løsninger anbefales? Vi arrangerer seminar og workshop hvor du kan bli med å gi dine innspill til innsamlingssystem og hva Avfall Norge skal anbefale bransjen.

Det er nå fullt for fysisk deltakelse, men fortsatt mulig å delta digitalt.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Det nye regelverket gjelder for husholdningslignende tekstilavfall fra innbyggere og virksomheter. Foreslått forskriftsendring ble sendt påhøring fra Miljødirektoratet 29. juni 2023.

Om tekstilavfall heter det “tekstiler som har blitt avfall jf. forurensningsloven § 27, som for eksempel klær, gardiner, sengetøy og lignende”. Med lignende inngår puter og pledd, men ikke store tepper eller vegg-til-vegg tepper som vanskelig kan samles inn. I EUs forståelse av tekstiler under et produsentansvar inngår også skotøy og tilbehør.

Dette er avfall som både kommunene og virksomheter er pliktige å samle inn, forberede til ombruk eller materialgjenvinne, i likhet med annet husholdningsavfall.

For kommunene skal ordningene finansieres med selvkost fram til et produsentansvar er på plass. Det er en stor grad av selvbestemmelse på hvordan løsningene kan utformes. Innsamling kan skje ved både hente- og bringeordning, f.eks. på gjenvinningsstasjonen.

  • Hva er tekstilavfall? Hva er plikten for kommunen og virksomheter i foreslått nytt regelverk?
  • Hvordan skal innsamlingsløsninger etableres i praksis?
  • Hvordan kan kommunene samarbeide med private innsamlere?
  • Hva skal skje etter innsamling?
  • Hvordan kan kommunen "forberede til ombruk"? Er det en plikt, og hva innebærer i så fall en slik plikt?

Dette er noe av det vi skal belyse i seminaret og diskutere i etterfølgende workshop.

Hva skal være Avfall Norges anbefaling til system?

Avfall Norge vil legge fram et utkast til anbefaling til kommuner, innsamlere og private avfallsaktører om hvordan en innsamlingsløsning bør legges opp. Forslag til meningsnotatet presenteres på seminaret og vi inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til å være med å diskutere og gi innspill på dette i etterfølgende workshop.

Ved stor nok interesse arrangeres det treretters fellesmiddag torsdag 7. mars (minimum 10 pers). Pris per person er 800 kr. Dette er et tilvalg som gjøres i løpet av bestillingen.

Seminardelen av arrangementet vil være åpen for digital deltakelse for kr. 500,-

Maks antall fysisk påmeldte 30 personer

FYSISK DELTAKELSE ER NÅ FULLTEGNET
- MEN DET ER MULIG SETTE SEG PÅ VENTELISTE (KONTAKT Jens Måge)

Det er fortsatt mulig delta på seminardelen digitalt.


Last ned Avfall Norges meningsnotat "Nye reguleringer for tekstil fra 2025 - utkast anbefalinger til bransjen"

8. mars:
Vi legger opp til valgfri befaring til Fretex sitt sorteringsanlegg i Ole Deviks vei 50 i Oslo. Mer info kommer.
Dette er et eget tilvalg i bestillingen.

Deltakerliste

Torsdag 7. mars

10.00–10.15

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

Vi går gjennom forslag til regelverk og kommer med Avfall Norges forslag til anbefaling til bransjen på hvordan utsortingskravet bør løses.
Anbefalingen blir opptakten til diskusjon i workshoppen etter lunsj, hvor det er mulig å diskutere og gi innspill på foreslåtte anbefalinger.

10.15–10.30

Foredragsholder: Marie Hesselberg Rådgiver, Avfall Norge

I EUs tekstilstrategi som ble lagt fra, 30. mars 2022, ble det utpekt 22 politikkområder som EU skulle jobbe med fram mot 2027 for å håndtere tekstilavfall og bidra til en mer sirkulær og bærekraftig tekstilnæring.
Marie går gjennom status på de mest relevante av disse.

10.30–10.40

Foredragsholder: Hege Stenmarck, Daglig leder /CEO, Kirkens Bymisjon Miljø AS | Frode Syversen Daglig leder, Mepex

Fra prosjektleder og innsamlerne.

10.40–11.05

Foredragsholder: Stine Helgeland Daglig leder, LOOP

I 2023 ble det testet seks ulike sorterings- og innsamlingsløsninger i norske kommuner gjennom et pilotprosjekt eid av NF&TA, gjennomført av Mepex. Loop deltok i prosjektet og ledet utviklingen av kommunikasjonsmateriellet som ble brukt. Hvilke tanker har Loop gjort seg?

Etter Loops presentasjon vil noen av de seks pilotene dele sine egne erfaringer.

11.05–11.25

Kaffepause

11.25–12.00

Foredragsholder: Lina Katan Spesialkonsulent, Ph.d., Brancheforeningen Cirkulær

Danmark har hatt nasjonalt krav til utsortering og innsamling av tekstiler siden 1. juli 2023. Hvilke løsninger er valgt, og hvordan har det gått?

12.00–13.00

Lunsj

13.00–15.00

Vi jobber i mindre grupper, etterfulgt av diskusjon i plenum.

17.00–19.00

Felles middag i Oslo sentrum (valgfritt)

Fredag 8. mars

09.00–11.00

Vi besøker Fretex sitt anlegg på Alnabru, Ole Deviks vei 50 (ikke nr 20). Felles avreise med offentlig transport fra Oslo sentrum, etter nærmere avtale.
Enkel servering.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Marie Hesselberg

Rådgiver, Avfall Norge

Marie Hesselberg kom inn i avfallsbransjen i 2016 gjennom sin rolle som rådgiver prosjekt og utvikling i Follo Ren IKS. I Avfall Norge jobber hun nå med EU regelverk, arrangementer og prosjektoppfølging.

Hege Stenmarck

Daglig leder /CEO, Kirkens Bymisjon Miljø AS

Hege Stenmarck er daglig leder i Kirkens Bymisjon sin satsning på tekstilinnsamling i Norge. Hun har lang erfaring med å bygge opp selskaper/avdelinger, og har i over 20 år vært leder og jobbet med logistikk, økonomistyring, IT og kommunikasjon innen privat næringsliv og konsern. Hun er også styreleder for Fossheim, Oslos største VTA bedrift eid av Oslo kommune og Fossheim stiftelsen. I tillegg kan det nevnes at hun har et stort engasjement i barnevernet som fostermor og besøkshjem.

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Frode Syversen har vært rådgiver i Mepex de 30 siste årene og daglig leder fra 2005. Han har en bred og allsidig kompetanse innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Har vært med på en rekke nasjonale utredninger knyttet til utvikling av rammebetingelser for avfallsbransjen for myndigheter og organisasjoner. Har erfaring med bl.a. avfallsstrategier og -planer, analyser av verdikjeder, miljøanalyser, produsentansvar og innkjøpsprosesser.

Stine Helgeland

Daglig leder, LOOP

Stine Helgeland er daglig leder i LOOP, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Hun har bred erfaring innenfor kommunikasjon og ledelse, og har både sosialantropologi og moralfilosofi i fagkretsen, i tillegg til en Master i Media Management fra Skottland. Hun er også styreleder i Oslo Filmfond og har flere andre styreverv.

Lina Katan

Spesialkonsulent, Ph.d., Brancheforeningen Cirkulær