Nye samfunnsøkonomiske modeller for grønn omstilling

På webinaret innleder to økonomer fra tankesmiene Agenda og Civita. Begge tankesmiene har utformet kunnskapsgrunnlag for det de mener må til for å få til overgangen til en lavutslippsøkonomi.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 4. juni

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Sigrun Aasland Nestleder, Agenda

I følge tankesmien Agenda er omstillingen de nordiske økonomiene skal gjennom preget av så stor teknologisk endring, internasjonal påvirkning og et så sammensatt aktørbilde at den krever tydelige politiske grep. Det betyr en mer aktiv og retningsgivende næringspolitikk og en pågående og koordinert klimapolitikk. Innlegget på webinaret tar utgangspunkt i et notat som adresserer dette og ser på disse virkemiddelgruppene: Avgifter til fond eller omfordeling, Offentlige anskaffelser, Subsidier eller statsstøtte, Statlig eierskap, og Forbud og påbud.

08.55–09.15

Foredragsholder: Gard Løken Frøvoll , Civita

Hvordan skal Norge best stimulere bærekraftig vekst innen nullutslippsnæringer? Klimaomstillingsutvalget i Civita trekker frem elektrifisering, hydrogen, bioøkonomi, karbonfangst- og lagring samt sirkulærøkonomi som viktige og lovende satsingsområder for Norge i omstillingen til en nullutslippsøkonomi.

09.15–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Sigrun Aasland

Nestleder, Agenda

Sigrun Aasland er nestleder i Tankesmien Agenda. Hun har bakgrunn fra Norfund, Pöyry Management Consulting og i Verdensbanken. Hun har en mastergrad i økonomi fra Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) i Washington D.C., og Cand. mag. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen.

Gard Løken Frøvoll

Gard Løken Frøvoll jobber i tankesmien Civita med spørsmål rundt klima og økonomi. Han fullfører våren 2021 en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo.