Nye sirkulære foretningsmodeller

Hvordan kan man utvikle nye forretningsmodeller som baserer seg på sirkulære prinsipper? Hva sier forskningen om hva som skal til, og hvordan kan det etablerte næringslivet øke sin inovasjonstakt blant annet gjennom samarbeide med grundere og start ups?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 11. juni

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Arild Aspelund Professor, NTNU

Arild Aspelund presenterer funn fra sin forskning som er knyttet til hvordan utforme og implementere lønnsomme bærekraftsstrategier i norsk industri. Forskningen inkluderer blant annet innovasjonsstrategi, entreprenørskap, markedsføring og driftsledelse.

08.55–08.05

Foredragsholder: Andreas Hannevik Kategoriansvarlig tjenester, Jernia

Hvordan arbeider Jernia som faghandel med utvikling av tjenester og kommunikasjon overfor kundene som kombinerer bærekraft og lønnsom forretningsutvikling. Innlegget presenterer Jernias tenkning rundt sirkulære forretningsmodeller, inkludert nye returtilbud til kundene.

09.05–09.15

Foredragsholder: Katja Samara Forretningsutvikler, Loopfront

Loopfront har utviklet en digital plattform som gjør det enklere å ombruke byggematerialer og inventar. De utvikler nå en ny generasjon av plattformen, som tar for seg hele verdikjeden. Fra kartlegging og dokumentering, til samhandling, logistikk og rapportering.

09.15–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Arild Aspelund

Professor, NTNU

Arild er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU

Andreas Hannevik

Kategoriansvarlig tjenester, Jernia

Andreas Hannevik jobber som kategoriansvarlig tjenester i Jernia. Han har hatt ulike stillinger i Jernia siden 2012. Formålet til stillingen han har i dag er å finne alternative forretningsområder der Jernia kan hjelpe kunden å gå fra lineære til sirkulære løsninger.

Katja Samara

Forretningsutvikler, Loopfront

Katja er co-founder og forretningsutvikler for Loopfront, som er digital infrastruktur for ombruk av byggematerialer og inventar. Katja har utviklet nye markeder og forretninger i Europa, Asia og USA. Under sin tid i teknologi inkubator NTNU Accel initierte hun og ledet flere innovasjosprogrammer for toppledere. Katja er også en lidenskapelig advokat for sirkulær økonomi.