Nyheter fra virkemiddelapparatet - hva skjer i 2024?

EU har definert mål for fem sentrale satsingsområder frem mot 2030. Dette er samfunnsutfordringer som EU ønsker konkrete og ambisiøse løsninger på innen 2030. Alle er relevante for avfalls- og gjenvinningsbransjen. De fem satsingsområdene EU har definert setter en tydelig retning for markedsutviklingen gjennom økte tilskudd, redusert risiko og koordinerte virkemidler på tvers av sektorer og fagområder. I dette Avfallsforsk-webinaret får vi presentert de fem satsingsområdene, og vi får vite hvordan det norske virkemiddelapparatet forholder seg til dem.

Beskrivelse
Program
ForedragsholdereFredag 8. desember

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

De fem satsningsområdene til EU

08.55–09.15

Foredragsholder: Brage Kjeldby, Seniorrådgiver Klima og miljø, Norges Forskningsråd | Ingunn Borlaug Lid Spesialrådgiver, Norges forskningsråd

Kjeldby og Borlaug Lid vil snakke om bakgrunnen for endringene i porteføljene deres, Forskningsrådets rolle i de nasjonale samfunnsoppdragene og Forskningsrådets arbeid med missions i EU.

09.15–09.30

Spørsmål

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Brage Kjeldby

Seniorrådgiver Klima og miljø, Norges Forskningsråd

Brage er ansvarlig for satsingen på sirkulær økonomi i Forskningsrådet. Før han kom til Forskningsrådet i 2020 var han emballasjeutvikler i Orkla Foods Norge.

Ingunn Borlaug Lid

Spesialrådgiver, Norges forskningsråd

Ingunn Borlaug Lid har en cand.scient.-grad i biologi fra Universitetet i Oslo og har jobbet med klima- og miljøforskning og innovasjon, samt nasjonal og internasjonal politikk på tvers av ulike sektorer i over 30 år. Hun har samarbeidet med forskningsinstitusjoner, industrien, departementer og andre offentlige sektorer.