Nytekning rundt materialgjenvinning

Vi arrangerer webinaret i samarbeid med katapultsenteret future materials. Det vil bli presentasjon av prosjekter med nye måter å tenke materialgjenvinning på.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 16. september

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Siv M K Emanuelsen Rådgiver, Future Materials/ Norsk Katapultsenter

Katapult-ordningen er etablert for å styrke innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter over hele landet. Via Katapult-senterne får næringslivet tilgang på utstyr, test- og piloteringsfasiliteter og kompetanse som de ellers ikke ville fått.

08.45–08.55

Foredragsholder: Svein O. Høysæther Co Founder/Sales, marketing & business developement, Seaguard

SeaGuard har sammen med Future Materials og deres partner Norner gjort en omfattende testing på vask av plast. De første testene er utført på slanger i oppdrettsnæringen som blir brukt under foring av fisk. Svein Olav forteller hvorfor denne løsningen er så unik.

08.55–09.05

Foredragsholder: Siv M K Emanuelsen Rådgiver, Future Materials/ Norsk Katapultsenter

Hvordan gjøre slagget ditt mer verdifullt? Flere bedrifter har benyttet Katapultordningen og fått testet ut ulike løsninger som har gjort slagget deres mer verdifullt. Noen eksempler vil bli vist.

09.05–09.20

Foredragsholder: Edesio Miranda-barbosa CTO, Svåheia Eiendom AS

Dalane Miljøverk AS og søsterselskapet Svåheia Eiendom AS(SEAS), har sammen med deres internasjonale samarbeidspartnere blitt tildelt midler til et større forskningsprosjekt i regi av EU sitt Horizont prosjekt for utvikling av flytene drivstoff fra Biomasse uten utslipp av CO2 og Metan. Vi får presentert prosjektet som har fått navnet CARBIOW.

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Siv M K Emanuelsen

Rådgiver, Future Materials/ Norsk Katapultsenter

Svein O. Høysæther

Co Founder/Sales, marketing & business developement, Seaguard

Edesio Miranda-barbosa

CTO, Svåheia Eiendom AS