Nytenkning rundt transport og logistikk

Hva kan vi lære av andre bransjer? Noen stikkord er: verdimaksimering, kundetilpasset logistikk- og transportmønster, kapasitetsutnyttelse og ny lavutslipp-teknologi

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 3. desember

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Snorre Lægren Plandirektør, Ruter

Hvordan tenker Ruter et kundevennlig og ressurseffektivt kollektivsystem i framtiden. Stikkord er kundebehov, kapasitetsutnyttelse, digitalisering, teknologiske endringer og endringer i reisemønster.

08.50–09.05

Foredragsholder: Kristin Bentsen PhD-stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge USN

Hvordan fungerer Rekoringen, og hva oppnår man gjennom denne type distribusjon og logistikksystem?

09.05–09.20

Foredragsholder: Marius Råstad Logistikksjef Konsern, ASKO NORGE AS

Hvordan arbeider dagligvaregrossisten ASKO for lavutslipp og effektiv logistikk?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke. Hun jobber som en del av sekreteriatet i Avfallsforsk.

Snorre Lægren

Plandirektør, Ruter

Snorre Lægran er plandirektør i Ruter. Han har blant annet ansvaret for hvordan Ruter tilrettelegger tilbud og infrastruktur tilpasset kundenes behov. Han har også ansvaret for Ruters arbeid med utslippsfrie busser.

Kristin Bentsen

PhD-stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge USN

Kristin Bentsen arbeider som PhD-stipendiat ved Handelshøyskolen, Universitet i Sørøst-Norge (USN). Kristin er en del av forskergruppene Innovasjon og entreprenørskap, og markedsføringsledelse, som relaterer forskning til innovasjon, markedsføringsledelse og tiltak i privat og offentlig sektor. Kristins avhandlingstema er markedsinnovasjon i REKO-ringer. Høsten 2021 er hun emneansvarlig for det nye studie-emnet Innovasjon i Team. Hun disputerer sin doktorgradsavhandling 17. desember på tema: Markedsdynamikker i Digitale lokale matmarkeder.

Marius Råstad

Logistikksjef Konsern, ASKO NORGE AS

Marius Råstad har lang fartstid i ASKO, jobber i dag som logistikksjef Konsern og er ansvarlig for utgående transport i ASKO. Han er også ansvarlig for miljøtiltak og overgangen fra fossilt til fornybart i ASKOs transport herunder; e-mobilitet, biodrivstoff, politiske rammebetingelser, bærekraft, leverandørsamarbeid og teknologiutvikling m m.