Nytenkning rundt transport og logistikk

Hva kan vi lære av andre bransjer? Noen stikkord er: verdimaksimering, kundetilpasset logistikk- og transportmønster, kapasitetsutnyttelse og ny lavutslipp-teknologi

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 3. desember

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Snorre Lægren Plandirektør, Ruter

Hvordan tenker Ruter et kundevennlig og ressurseffektivt kollektivsystem i framtiden. Stikkord er kundebehov, kapasitetsutnyttelse, digitalisering, teknologiske endringer og endringer i reisemønster.

08.50–09.05

Foredragsholder: Kristin Bentsen PhD-stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge USN

Hvordan fungerer Rekoringen, og hva oppnår man gjennom denne type distribusjon og logistikksystem?

09.05–09.20

Foredragsholder: Marius Råstad Logistikksjef Konsern, ASKO NORGE AS

Hvordan arbeider dagligvaregrossisten ASKO for lavutslipp og effektiv logistikk?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Snorre Lægren

Plandirektør, Ruter

Snorre Lægran er plandirektør i Ruter. Han har blant annet ansvaret for hvordan Ruter tilrettelegger tilbud og infrastruktur tilpasset kundenes behov. Han har også ansvaret for Ruters arbeid med utslippsfrie busser.

Kristin Bentsen

PhD-stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge USN

Kristin Bentsen arbeider som PhD-stipendiat ved Handelshøyskolen, Universitet i Sørøst-Norge (USN). Kristin er en del av forskergruppene Innovasjon og entreprenørskap, og markedsføringsledelse, som relaterer forskning til innovasjon, markedsføringsledelse og tiltak i privat og offentlig sektor. Kristins avhandlingstema er markedsinnovasjon i REKO-ringer. Høsten 2021 er hun emneansvarlig for det nye studie-emnet Innovasjon i Team. Hun disputerer sin doktorgradsavhandling 17. desember på tema: Markedsdynamikker i Digitale lokale matmarkeder.

Marius Råstad

Logistikksjef Konsern, ASKO NORGE AS

Marius Råstad har lang fartstid i ASKO, jobber i dag som logistikksjef Konsern og er ansvarlig for utgående transport i ASKO. Han er også ansvarlig for miljøtiltak og overgangen fra fossilt til fornybart i ASKOs transport herunder; e-mobilitet, biodrivstoff, politiske rammebetingelser, bærekraft, leverandørsamarbeid og teknologiutvikling m m.