FNs bærekraftsmål og ESG rapportering

Årets seminar i regi av Økonomi og virksomhetsstyringsnettverket retter fokuset mot FNs bærekraftsmål og ESG rapportering.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Årets seminar avholdes i Avfall Norges egne lokaler og går fra lunsj til lunsj. NB: begrenset antall plasser!

Overnatting må bestilles og betales av deltakeren selv. Det er flere hoteller i umiddelbar nærhet til Avfall Norge sine lokaler.

Både Park Inn og First Hotel Millenium ligger en to minutters gåtur unna.

Avfall Norge har i tillegg en bedriftsavtale med Nordic Choice Hotels som også har flere hoteller i sentrum. Dette betyr at overnatting til seminaret kan bookes med en rabattkode. Det gjøres på følgende vis:

Gå inn på https://www.nordicchoicehotels.no/. Alle som booker via avtalekoden må logge seg inn (registrere seg som Nordic Choice Hotels medlem). Deretter gå inn på "min side" trykke på bedriftsavtale og legge inn koden 60236179 i feltet "Avtalekoden din"

Hjertelig velkommen!

Deltageravgift

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke-medlem

Se hvilke selskaper som er påmeldt her.

Onsdag 19. oktober

12.00–13.00

Minglelunsj

13.00–13.30

Foredragsholder: Sara Wilsgaard Medlemsansvarlig, Avfall Norge

Presentasjon av Avfall Norges undersøkelse, med fokus på de mål undersøkelsen mener er viktigst for bransjen. Innlegget vil gå inn på de målene, de viktigste delmålene og presentere noen eksempler på hva det betyr å oppnå eller jobbe mot et delmål.

13.35–14.30

Foredragsholder: Marianne Rist-Larsen Reime Senior Manager, Advisory / KPMG ESG Advisory

Innlegget vil ta for seg forventninger, krav og standarder til rapportering på bærekraft, KPMGs erfaringer med bærekraftstrategi og hvordan disse henger sammen. Innlegget går også inn på finansfunksjonens rolle i ESG-arbeidet.

14.30–14.45

Pause

14.45–15.30

Foredragsholder: Hans Christian Ellefsen Leder teknologi og innovasjon, Regnskap Norge

NSRS er en standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore virksomheter. Denne er utarbeidet i et nordisk samarbeid mellom Regnskap Norge, Srf Konsulterna og TAL. Hans vil gå igjennom formålet med standarden, hovedtrekkene i innholdet og erfaringer så langt fra rapporterende virksomheter.

15.30–16.00

Vår rolle som avfallsselskap, hva kan vi påvirke og hva kan vi ha fokus på

16.00–16.50

Foredragsholder: Karianne Øverland ESG Manager, Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet har nylig utarbeidet en ny ESG-strategi, og står midt i arbeidet med å heve kvaliteten på ESG-rapportering, digitalisere ESG-datainnsamling og -analyse, kartlegge aktiviteter etter EUs taksonomi, integrere klimarisikovurderinger (TCFD) i den etablerte risk management-prosessen, etablere sustainability linked loan, mm.

Karianne vil dele erfaringer så langt, og trekke inn finans- og regnskapsfunksjonens viktige bidrag i de ulike prosjektene. Hun håper på engasjement og erfaringsdeling også fra deltakerne på seminaret.

19.00–21.00

Middag

Torsdag 20. oktober

09.00–09.30

Foredragsholder: Lars Maurits Bekkelund, Senior kundeansvarlig, Kommunalbanken AS | Kia Kriens Haavi Fagansvarlig, Kommunalbanken AS

Kommunalbanken tilbyr grønne lån til investeringer med en tydelig klima- og miljøambisjon. Disse lånene har lavere rente enn sammenlignbare ordinære lån. Det vil bli lagt frem en prognose for forventet renteutvikling, hva som skal til for å få grønt lån, praktiske konsekvenser og eksempler på prosjekter som har mottatt grønn finansiering.

09.40–10.10

Foredragsholder: Simen Barmoen Manager Insight, Amesto TechHouse AS

Hvordan kan vi jobbe mer datadrevet med avfallsstrømmene våre? I dette foredraget skal vi se på hvordan man går frem for å hente ut innsikt fra avfallet, og hvordan de beste jobber med innsikts- og analyseløsninger.

10.20–11.00

Hvordan rapportere på målene (fra dag 1) på best mulig måte.

11.10–11.30

Oppsummering av gruppearbeid

11.30–12.00

Inkl kurs og kompetansebehov

12.00–13.00

Lunsj

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig, Avfall Norge

Sara Wilsgaard medlemsansvarlig i Avfall Norge. Hun har bakgrunn i markedsføring, og brenner for tydelige budskap, brukervennlige løsninger og klar kommunikasjon. Videre har hun masterstudier innen bærekraft, strategi og ledelse. Hun leder også Avfall Norges satsing innen ombruk og bærekraft.

Marianne Rist-Larsen Reime

Senior Manager, Advisory / KPMG ESG Advisory

Marianne har mye kompetanse innen avfall og sirkulær økonomi. Før hun startet i KPMG jobbet Marianne som seniorrådgiver innen avfall i Miljødirektoratet. Der gjorde hun oppdrag og utredninger til Klima- og miljødepartementet, særlig innenfor nye nasjonale og europeiske regelverk og rapporteringsforpliktelser. Marianne har også vært nasjonal ekspert i arbeidsgrupper innen avfall i EU-kommisjonen og i nordiske samarbeid, samt bidratt i den nasjonale rapporteringen på FNs bærekraftsmål. Marianne har også erfaring fra fornybarnettverket Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) der hun var initiativtager til dialog, erfaringsdeling, konseptutvikling, organisering av møteplasser for å involvere og engasjere aktører på tvers av offentlig sektor, akademia og det private næringsliv. Her jobbet hun med både kommuner og IKS’er innenfor avfallssektoren. Marianne jobber nå i KPMG med rådgivning og støtte til utvikling og implementering av bærekraftstrategi i norske virksomheter. Hun jobber også med rapporteringsprosjekter og oppfølging av bærekraft i offentlige anskaffelser.

Hans Christian Ellefsen

Leder teknologi og innovasjon, Regnskap Norge

Hans har i de siste årene jobbet mye med sirkulær økonomi og bærekraft i tillegg til teknologi og innovasjon. Fokuset har vært SMB-segmentet, og hvordan disse indirekte blir påvirket av internasjonalt regelverk, og analyse av hvorfor en mer bærekraftig forretningsmodell vil være lønnsom. Han er bidragsyter til en bok om sirkulær økonomi som kommer i 2023, et bokprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. De siste årene har han vært sentral i prosjektet med å utvikle en nordisk rapporteringsstandard for bærekraft for små og mellomstore virksomheter, NSRS. Han er styreleder i det standardsettende organet som forvalter standarden. Han er videre medlem i verdipapirlovutvalget som skal utarbeide en NOU med mål å inkorporere Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i norsk rett.

Karianne Øverland

ESG Manager, Norsk Gjenvinning

Karianne jobber med ESG i Norsk Gjenvinning-konsernet. I denne rollen skal hun pushe konsernet til å øke den positive og redusere den negative påvirkningen på miljø, mennesker og samfunn gjennom å dele innsikt og kunnskap. Hun skal bidra til at bærekraft blir en integrert del av alle forretningsområder og funksjoner. Arbeidet inkluderer blant annet ESG-rapportering inkl. utarbeidelse av klimaregnskap, intern måling og rapportering, klimarisikovurderinger, aktromhetsvurderinger etter åpenhetsloven, taksonomikartlegging, grønn finansering, ESG i M&A-prosesser og intern opplæring. Karianne er utdannet økonom og revisor, og har erfaring med internkontroll og compliance fra både juridisk avdeling og finansavdelingen i NG-konsernet før hun begynte å jobbe med ESG og bærekraft.

Lars Maurits Bekkelund

Senior kundeansvarlig, Kommunalbanken AS

Lars Bekkelund er senior kundeansvarlig i KBN Kommunalbanken, og er ansvarlig for en rekke store kommuner, fylkeskommuner og Interkommunale selskaper i banken.

Kia Kriens Haavi

Fagansvarlig, Kommunalbanken AS

Kia Kriens Haavi er fagansvarlig for grønne utlån, og samarbeider tett med bankens kunder for å sikre grønn finansiering til miljøvennlige prosjekter.

Simen Barmoen

Manager Insight, Amesto TechHouse AS

Simen Barmoen har bistått både offentlige og private kunder med kartlegging av deres forretningsbehov, arkitektur for dataplattform og design av analyseløsninger. Har bygget opp og er leder i en av Nordens fremste Power BI og Microsoft Azure leverandører. Han har jobbet med å skape innsiktsløsninger for avfallsbransjen i over fem år. Siviløkonom fra NHH med fordypning i lønnsomhetsanalyser og effektivisering av forretningsprosesser.