Økonomiske virkemidler- fungerer de?

Det er klart for en ny "sesong" med Avfallsforsk webinarer. I august er temaet rammevilkår og juridiske virkemidler. I månedens første webinar fokuseres det på de økonomiske virkemidlene. Vi skal blant annet se på utvidet produsentansvar med nye øyne og på hvilke virkemidler som fremmer og hindrer utvikling av bærekraftige, sirkulære løsninger i næringslivet. Hver fredag kl. 08.30-09.30 arrangeres webinar med månedlige tema. Webinarene er gratis for Avfallsforsks medlemmer.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 20. august

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Anders Magnus Løken Director, Deloitte

Deloitte utarbeidet flere delrapporter som lå til grunn for sirkulærøkonomi-strategien som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la frem i juni. Innlegget vil ta for seg kunnskapsgrunnlaget for de ulike virkemidlene som er aktuelle for å sette fart i den sirkulære økonomien.

08.55–09.10

Foredragsholder: Eléonore Maitre-Ekern Forsker, Universitetet i Oslo

Maitre-Ekern har sett på hvordan man kan flytte produsentansvaret lenger opp i verdikjeden. Dagens EU-direktiv gir ikke nok incentiver til å designe produkter bedre. En mulighet mener hun er å begrense markedsadgangen for produkter som ikke er holdbare eller kan gjenbrukes og reprareres.

09.10–09.25

Foredragsholder: Erling Hjelmeng Professor i Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Hjelmeng stiller kritiske spørsmål om produsentansvaret slik det er innført i Norge egentlig lever opp til føringene fra forurenseren-betaler-prinsippet, og også om dagens regelverk er i samsvar med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

09.25–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Anders Magnus Løken

Director, Deloitte

Anders Magnus Løken leder bærekraft og analyse i Deloitte Risk Advisory i Norge. Han er sivilingeniør med lang erfaring i bruk av data og analyse for å forbedre styring, redusere risiko og ta bedre og mer bærekraftige beslutninger. Han arbeider med sirkulærøkonomi og produsentansvar, spesielt innen plast.

Eléonore Maitre-Ekern

Forsker, Universitetet i Oslo

Eléonore Maitre-Ekern, Dr. juris, er postdoktor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Hennes postdoktor forskning har som mål å utforske bærekraften i sirkulær økonomi og å utvikle politikk og juridiske rammer for å muliggjøre og fremme bærekraftige sirkulære forretningsmodeller i Norden.

Erling Hjelmeng

Professor i Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Erling Hjelmeng er professor ved juridisk fakultetet, UiO, og professor II ved Norges Handelshøyskole. Hans hovedarbeidsområder er EØS-rett, konkurranserett og offentlig regulering, samt erstatningsrett. Hjelmeng har ledet en rekke offentlige utvalg, bl.a. konkurranselovutvalget (2012), dagligvarelovutvalget (2013) og «like vilkår»-utvalget (2018) som utredet konkurranseforholdene mellom privat og offentlig virksomhet i lys av EØS-avtalens regler om offentlig støtte.