Løsninger med en sirkulær bioøkonomi

Hvordan kan jordbruk, skogbruk og havbruksnæringene jobbe sammen med avfalls- og gjenvinningsbransjen slik at bionæringene blir mer sirkulære? Og hvordan kan lekkasjer av biologiske ressurser som i dag er et miljøproblem få ny verdi? På Avfallsforsks fredagswebinar 28. april forteller Biogass Oslofjord om BioDigSirk, mens Innovasjon Norge forteller om BIONOVA, en ny finansieringsordning som skal bidra til innovasjon og verdiskaping i bioøkonomien.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 28. april

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Torbjørn Kristiansen Prosjektleder "Biogass i Nedre Glomma", Biogass Oslofjord

Hvordan forvaltes organiske gjødselressurser og hvilke muligheter finnes for foredling? Og hvordan kan dette føre til reduserte utslipp i Oslofjorden? Denne skal Torbjørn Kristiansen fra Biogass Oslofjord fortelle mer om.

08.50–09.05

Foredragsholder: Edvard Pedersen Prosjekteier for BioDigSirk-prosjektet, Brønnøysundregistrene

Prosjektet BioDigSirk har nylig levert anbefalinger fra en konseptstudie på hvordan vi kan akselerere den sirkulære utnyttelsen av biologiske og tekniske ressurser i bionæringene. Dette innebærer blant annet hvordan vi kan videreutvikle og bygge ny norsk industri, der vi sørger for en bedre utnyttelse av biologiske og tekniske ressurser på en trygg og effektiv måte, til en høyest mulig verdi og samtidig sikrer at verdifulle fraksjoner går tilbake til matsystemet og andre viktige kretsløp. Denne presentasjonen vil forsøke å gi et overblikk over gjennomføringen, viktige funn og anbefalinger fra prosjektet.

09.05–09.20

Foredragsholder: Olve Sæhlie Finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge

I år kunne man for første gang søke på den nye finansieringsordningen Bionova! Olve Sæhlie fra Innovasjon Norge kommer for å presentere ordningen og hvordan den kan brukes til å grønn omstilling i bioøkonomien.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Torbjørn Kristiansen

Prosjektleder "Biogass i Nedre Glomma", Biogass Oslofjord

Torbjørn Kristiansen er sivilagronom, har jobbet som ringleder i Norsk Landbruksrådgiving i 8 år, vært lærer, og landbruksbyråkrat i 14. år. Han har jobbet med ulike prosjekter innen Interreg, energi, vannforvaltning, klima, klimasmart landbruk, fossilfrie løsninger, autonome maskiner, og biogass.

Edvard Pedersen

Prosjekteier for BioDigSirk-prosjektet, Brønnøysundregistrene

Edvard Pedersen har rollen som prosjekteier på vegne av Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på en konseptvurdering for et mulig markedssystem for sirkulær økonomi i bionæringene - BioDigSirk-prosjektet. Han har lang erfaring med digital transformasjon både i privat og offentlig sektor, blant annet som leder for Altinn II-anskaffelsen og prosjektdeltaker i regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet. Han har en Executive MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole (2011).

Olve Sæhlie

Finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge

Olve jobber med bygdeutviklingsmidler og lån for tradisjonelt landbruk, bioenergi og miljøteknologi og har master i skog, industri og økonomi.