Plast, plast, plast...

Plast som skal kildesorteres, plast som skal erstattes av andre materialer, plast som skal kildesorteres renest mulig, nye verdikjeder for resirkulert plast - hvordan skal vi få til alt sammen? (Og skape nye lønnsomme, ressurs- og kostnadseffektive løsninger samtidig....)

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 28. oktober

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Ola Ronæss Klyngeleder, Circular Packaging Cluster

Klyngen Circular Packaging Cluster har jobbet med et prosjekt for å finne barrierene for mer sirkulær plastemballasje. Hvilke barrierer har de identifisert, og hva kan gjøres for å overvinne dem?

08.55–09.15

Foredragsholder: Vilma Havas Rådgiver og PhD-student, SALT

SALT kartlegger marin forsøpling, studerer kilder og årsaker til den, og utvikler kunnskapsbaserte, forebyggende tiltak mot problemet. I denne presentasjonen forteller SALTs PhD student, Vilma Havas, om SALT sine prosjekter innenfor plast og marin forsøpling, med fokus på hennes doktorgradsprosjekt på bærekraftig forvaltning av plast fra fiskeri og havbruksnæringen.

09.15–09.30

Spørsmål og diskusjon

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Ola Ronæss

Klyngeleder, Circular Packaging Cluster

Vilma Havas

Rådgiver og PhD-student, SALT

Vilma Havas er en PhD student og rådgiver ved SALT. Hun har jobbet med marin forsøpling og plast siden 2013, da hun stiftet miljøorganisasjonen, Nordic Ocean Watch. I SALT har Vilma jobbet i bla. Fishing For Litter prosjektet, og i 2019 starter hun arbeidet med PhD prosjektet sitt. Vilma er en miljø- og ressursøkonom som spesialiserer seg i system- og sirkulærøkonomi, og utvikling av bærekraftige løsninger langs plastens verdikjede, med fokus på fiskeri og havbruksnæringen.