Plastfri biogjødsel

På webinaret presenteres spennende resultater fra Plastfri—prosjektet; gjennomført av Reklima, Greve Biogass og Lindum. Prosjektet har NGI og SINTEF som forskningspartnere og er støttet av det regionale forskningsfondet. På webinaret kommer vi innom problematikken knyttet til plast i organisk avfall, hvordan øke materialgjenvinning og unngå forsøpling av plastrester i biogjødselen. Webinaret er i samarbeid med Lindum.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 6. januar

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–09.00

Foredragsholder: Ketil Stoknes Forsker PhD, Lindum AS

Hvordan har man arbeidet for å fjerne plastrester fra biogjødsel. Hvilke metoder og type teknologier har vært benyttet. Ketil Stoknes presenterer prosjektet, og arbeidet som har vært gjort av ulike partnere inkludert SINTEF.

09.00–09.20

Foredragsholder: Caroline Berge Hansen Prosjektingeniør miljøkjemi, NGI-Norges geotekniske institutt

NGI presenterer sine analyser av plastmengder i biogjødsel fra matavfall.

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Ketil Stoknes

Forsker PhD, Lindum AS

Ketil Stoknes har arbeidet som forsker ved Lindum siden 2009, og tok i 2020 en doktorgrad i biologi innen temaet "sirkulær mat". Han er tilknyttet NMBU som ass. professor.

Caroline Berge Hansen

Prosjektingeniør miljøkjemi, NGI-Norges geotekniske institutt

Caroline Berge Hansen er sivilingeniør i analytisk kjemi fra NTNU, Trondheim. Hun har jobbet hos NGI i 3,5 år i avdelingen for miljøkjemi og jobber hovedsakelig med kartlegging og overvåking av forurensninger i jord, vann og sediment, og vurdering av tiltak. I Plastfri har hun jobbet med å kvantifisere innholdet av makro- og mikroplast i gjødselprodukter for å dokumentere effektiviteten av ulike behandlinger for å fjerne plast (kompostering, sortering, pyrolyse, etc).