Plastic Credits: En vei mot økt plastgjenvinning og sirkularitet?

Til tross for forbedringer på emballasje og produktdesign gjenstår det mye plast i omløp som ikke kan materialgjenvinnes eller som er vanskelig å gjenvinne. Med krav om nullutslipp må denne plasten også håndteres på en måte som ikke fører til klimautslipp, spesielt gjennom kjemisk gjenvinning eller avfallsforbrenning med karbonfangst og lagring (CCS). Dette er kostnadskrevende teknologier som ikke dekkes av utvidet produsentansvar eller (lett) kan dekkes av husholdningene eller næringsliv. Hvordan skal de nye klimatiltakene da finansieres?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 17. november

08.30–08.35

Velkommen og intro

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Todd Flach Administrerende direktør, Net Zero Plastic AS

I dette innlegget presenteres prinsippene bak eliminasjon-sertifikater. Hva er det, hvordan kan det fungere i praksis. Hva betyr det at det skal fungere utløsende, og hva skal til?

08.55–09.15

Foredragsholder: Aditi Ramola Technical Director, ISWA - International Solid Waste Association

FNs miljøprogram (UNEP) og ISWA (International Solid Waste Association) har samarbeidet om en vurdering av plastic credits. De har sett på de viktigste interessentene i verdikjeden og har analysert hvilke aktører som kan ha nytte av et harmonisert system.

09.15–09.30

Spørsmål og diskusjon

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Todd Flach

Administrerende direktør, Net Zero Plastic AS

Todd har mer enn 30 års erfaring innen energi, risikostyring, CCS og miljøvern. Han har jobbet som ingeniør i offshorebransjen, som konsulent for industri og som seniorrådgiver i en miljøorganisasjon. Net Zero Plastic AS ble grunnlagt av Todd og medeierne Dr. Carl W. Hustad og Dr. Eric Guyer i januar 2023.

Aditi Ramola

Technical Director, ISWA - International Solid Waste Association