Politisk debatt: Hva bør en handlingsplan for sirkulærøkonomi inneholde?

Regjeringen har lovet en sirkulær handlingsplan som skal sørge for å ta Norge i en mer sirkulærøkonomisk retning. Når kommer den, og hva vil den inneholde? Velkommen til politisk debatt mellom Aleksander Øren Heen (Sp) og Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Vi inviterer til årets første politiske debatt i Sirkulærhubben! Tema er regjeringens forespeilede handlingsplan for sirkulærøkonomi, og til debatt stiller Senterpartiets Aleksander Øren Heen og Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som begge sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Tybring-Gjedde etterlyser større handlekraft fra regjeringen for å få fart på den sirkulære omstillingen.

- Regjeringen har ikke en troverdig klimaplan, og mangelen på tiltak for å få til en sirkulær økonomi gjør den enda mindre troverdig. Jeg er bekymret for at dette står helt nederst på prioriteringslista til regjeringen, uttalte Tybring-Gjedde i et intervju i Klassekampen på nyåret.

Hva svarer Øren Heen på dette, og hva kan han fortelle om arbeidet som pågår med å ferdigstille regjeringens sirkulære handlingsplan?

Velkommen til politisk debatt i Sirkulærhubben i Øvre Vollgate 6 i Oslo. Debattleder er Kåre Fostervold.

Debatten kan også følges digitalt fra kl. 9:00.

Onsdag 31. januar

08.30–09.00

Velkommen til kaffe og noe å bite i - selve debatten starter kl. 9:00.

09.00–09.45

Politisk debatt: Hva bør en sirkulær handlingsplan inneholde?

Foredragsholder: Mathilde Tybring-Gjedde, Energi- og miljøkomiteen, Høyre | Aleksander Øren Heen Energi- og miljøkomiteen, Senterpartiet

Mathilde Tybring-Gjedde

Energi- og miljøkomiteen, Høyre

Mathilde Tybring-Gjedde er stortingsrepresentant fra Oslo, og har erfaring som politisk rådgiver i Solberg-regjeringen, medlem i Utdannings- og forskningskomiteen i perioden 2017-2021 og har siden 2021 vært medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite.

Aleksander Øren Heen

Energi- og miljøkomiteen, Senterpartiet

Aleksander Øren Heen er stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane, og var i perioden 2021-2023 statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Han er nå medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite.