Prelansering av REdu fase 2

I anledning at REdu går inn i en ny fase i 2021 ønsker vi Avfall Norge sine medlemmer velkommen til prelansering av REdu 2.

Beskrivelse
Program

REdu (REsource eDUcation) er avfalls- og gjennvinningsbransjens utdanningsprogram, ledet av Avfall Norge. Formålet med REdu er å bidra til rekruttering av flere studenter og nyutdannede til avfalls- og gjenvinningsbransjen.

REdu fase 1 (2016-2020) er snart over, men prosjektet er ikke avsluttet. I 2021 begynner REdu fase 2, hvor målet er å videreføre, videreutvikle og forsterke satsingen. På prelanseringen for REdu fase 2 ønsker vi å presentere resultatene fra evaluering av REdu fase 1 (2016-2020), presentere årshjul for 2021, samt vise frem noen gode REdu-historier.

Tirsdag 15. desember

13.00–13.05

Velkommen ved Cecilie Lind

13.05–13.20

Evaluering av REdu fase 1

13.20–13.30

BIR AS sine erfaringer med REdu

13.30–13.40

Studentenes erfaringer med REdu

13.40–13.55

REdu 2021

13.55–14.00

Avslutning