Produsentansvar som globalt virkemiddel

Er et globalt produsentansvar mulig? Hvordan kan produsentansvaret harmoniseres og hvordan finner vi felles målemetoder? Hvordan tenke nytt om produsentansvar når stadig flere avfallskategorier skal omfattes av det? I dette webinaret får du innsikt i både produsentansvarets utvikling og fremvoksende prosjekter som tenker helt nytt rundt ordningen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 12. mai

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Peter Sundt Daglig leder, Sundt Consult AS

Det finnes ingen kvikk fix for et globalt produsentansvar. I en verden som trues av både krig og klimaendringer er det nærmest umulig å skulle finne én ordning som passer for alle. Hvordan skal vi tenke rundt en slik ordning, og hva er faktisk mulig å samordne?

08.50–09.05

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Hvordan skal et produsentansvar for tekstiler se ut? FoU-prosjektet Wasted Textiles har den siste tiden trukket oppmerksomhet rundt deres forslag til en ny type produsentansvar.

09.05–09.20

Foredragsholder: Kartik Kapoor Waste Management Consultant, GIZ India

EKSII - EPR Knowledge Support for Information & Implementation is a project to define and put into practice a procedure to evaluate the implementation process of EPR, generating specific information records to carry out an analysis to identify the main issues and concerns that are generating obstacles and limitations for a proper implementation process and make necessary recommendations to improve EPR policy and its implementation.
The Presentation shall - Give a brief overview of the EKSII project and Working group at ISWA- Discuss the issues in EPR implementation in developing countries with country-specific cases- Detail on the EKSII project and its matrix system for EPR evaluation.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Peter Sundt

Daglig leder, Sundt Consult AS

Peter Sundt har lang erfaring innenfor plast og tema utvidet produsentansvar. Han ledet og bygget opp Plastretur i perioden 1996-2005, dernest var han partner i Mepex frem til 2021. Siden har han jobbet gjennom eget konsulentselskap. Peter har hele tiden jobbet internasjonalt, blant annet som styremedlem og senere generalsekretær for EPRO, et nettverk med om lag 25 Plastreturselskap i Europa og globalt for deling av best practice. Han har også jobbet mye med tema mikroplast, forsøpling og bæreposer og var også første styreleder i HMF.

Ingun Grimstad Klepp

Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Ingun er spesielt opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær (hentet fra Oslo Met sine sider)

Kartik Kapoor

Waste Management Consultant, GIZ India

Kartik has a master's in sustainable resources management from TU Munich, specialising in waste management. He has experience working on waste-related projects in Cameroon, Germany, India, Kenya, and Zimbabwe. He has worked with Waste Wise Cities program at United Nations and the Waste to Energy research network in Germany. Currently, he works as a consultant, engaging with the Circular and Low Carbon Cities project of the International solid waste association (ISWA), where his focus is on the indicators for scoring the circularity of the city. He is also affiliated as an expert with GIZ India, supporting the implementation of the EPR policy for plastic packaging in India.