Rammevilkår for klima

Todelt tema denne fredagen. Hovedtema er klima og det grunnlaget som foreligger for klimasøksmålet mot staten. I tillegg får vi informasjon fra Handelens Miljøfond om siste utlysninger og særlig deres samarbeid med Forskningsrådet.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og introduksjon til dagens tema

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.40

Foredragsholder: Mona Skaaraas Rådgiver, Forskningsrådet

Forskningsrådet deler ut midler til FoU-baserte innovasjonsprosjekter innenfor bredden av norsk næringsliv. Prosjektene skal være forankret i bedriftenes egne strategier og utfordringer. Støtten skal bidra til økt verdiskaping gjennom oppbygging av nytt, kunnskapsbasert næringsliv eller til fornyelse og omstilling av etablert næringsliv.

08.40–08.45

Foredragsholder: Sjur Kvifte Nesheim Analytiker miljø og samfunn, Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond samarbeider med Forskningsrådet for å stimulere til flere innovasjonsprosjekter i næringslivet. https://www.forskningsradet.no...

08.45–08.55

Spørsmål til Forskningsrådet og Handelens Miljøfond

08.55–09.20

Foredragsholder: Cathrine Hambro Advokat og partner, Bull & Co Advokatfirma

Hva var bakgrunnen og grunnlaget for søksmålet? Hva ledet det til og hva er status i partenes klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Mona Skaaraas

Rådgiver, Forskningsrådet

Mona Skaaraas jobber med næringsrettede virkemidler i Forskningsrådet, og da spesielt med innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Sjur Kvifte Nesheim

Analytiker miljø og samfunn, Handelens Miljøfond

Sjur Kvifte Nesheim arbeider i Handelens Miljøfond med å forstå plastproblemene, og hvordan fondet kan bidra til å løse disse problemene.

Cathrine Hambro

Advokat og partner, Bull & Co Advokatfirma

Cathrine Hambro bistår industribedrifter og avfallsbransjen med forurensningslovgivningen, konsesjonsspørsmål og avtaleutforming. Hun er opptatt av den juridiske siden av bærekraft og sirkulærøkonomi og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for miljørett. Hun er utdannet Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo og har møterett for Høyesterett. Cathrine Hambro har vært prosessfullmektig i klimasøksmålet mot staten i alle instanser i Norge, samt i klagen til EMD (Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg).