Region Vestland

I dette webinaret skal vi se nærmere på grønn omstilling på Vestlandet. Grøn region Vestland skal fortelle som sitt arbeid, og har også fått med seg et par av hubbene de samarbeider med; Voss Biopark og Bio-Sunnhordland. I løpet av en time skal vi innom grønn omstilling på matproduksjon, marin og maritim sektor, og hvordan offentlig-privat samarbeid bidrar til dette.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk. Medlemskap i Avfall Norge gir ikke automatisk medlemsskap i Avfallsforsk. Sjekk om bedriften din er medlem av Avfallsforsk her. Om bedriften du er ansatt i står på listen vil du få gratis tilgang til Avfallsforsk sine webinarer.

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Lasse Kolbjørn Anke Hansen Hubkoordinator, Grøn region Vestland

Grøn region Vestland jobber med akkurat dette. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge på vegne av Næringsforum Vestland. ved å knytte sammen offentlige og private aktører skal Vestlandsregionen forberedes på grønn omstilling.

08.50–09.05

Foredragsholder: Toralf Igesund, Seniorrådgiver (i Utviklingsavdelingen BIR AS), BIR | Ulrikke Voltersvik Hernæs Daglig leder / Prosjektleder, CIMBIO/BIR

Bioparken er en hub under Grøn region Vestland med mål om å få fart på bioproduksjon og å skape nettverk mellom oppstartsmiljøer, industri og forskningsmiljøer. Toralf Igensund vil presentere arbeidet med Voss Biopark.

09.05–09.20

Foredragsholder: Lene Pilskog Leder, Invest In Sunnhordland

Hubben Bio-Sunnhordland samler aktører innen marin og maritim sektor i arbeidet for grønn omstilling og verdiskaping.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Lasse Kolbjørn Anke Hansen

Hubkoordinator, Grøn region Vestland

Lasse Kolbjørn Anke Hansen er utdannet innen komparativ politikk fra Universitetet i Bergen har jobbet i Hordaland fylkeskommune, nå Vestland fylkeskommune, siden 2012. Fra 2021 til 2022 var han prosjektleder for første fase av Grøn region Vestland og ble i mai 2022 hubkoordinator for prosjektet.

Toralf Igesund

Seniorrådgiver (i Utviklingsavdelingen BIR AS), BIR

Toralf Igesund er utdannet sivilingeniør i miljøteknikk fra NTNU. Han har jobbet i BIR i 30 år, blant annet med planlegging, offentlig avfallshåndtering, forskning og innovasjon.

Ulrikke Voltersvik Hernæs

Daglig leder / Prosjektleder, CIMBIO/BIR

Ulrikke Voltersvik Hernæs er daglig leder i CIMBIO og prosjektleder i BIR.

Lene Pilskog

Leder, Invest In Sunnhordland

Lene Pilskog har mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og har bred erfaring innen utviklingsprosjekter inne offentlig og privat sektor. Hun har også stor interesse og er en pådriver for regional nærings- og samfunnsutvikling.