Hvordan håndtere brukte tekstiler best mulig?

Fra 2025 skal kommuner utsortere brukte og ødelagte tekstiler fra restavfallet. Hvilken innsamlingsmetode er best? Vi får resultatene fra fjorårets prøveprosjekt der seks utvalgte områder i Norge testet ulike innsamlingsmetoder.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 9. februar

08.30–08.35

Velkommen

08.35–08.40

Gjeldende og kommende regelverk for tekstiler

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

08.40–09.10

Foredragsholder: Gro Haram, Bærekraftansvarlig, NF&TA | Frode Syversen Daglig leder, Mepex

Gjennom nasjonalt prøveprosjekt for separat innsamling og sortering av tekstiler har vi testet ut ulike måter å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på, i seks ulike områder i Norge. Hvilke løsninger gir de beste resultatene? Mepex og NF&TA presenterer funn og anbefalinger.

09.10–09.20

Foredragsholder: Stine Helgeland Daglig leder, LOOP

LOOP vil snakke rundt kommunikasjonsutfordringen knyttet til dagens og framtidig ordning for innsamling av brukte tekstiler.

09.25–09.30

Spørsmål i plenum

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Gro Haram

Bærekraftansvarlig, NF&TA

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Frode Syversen har vært rådgiver i Mepex de 30 siste årene og daglig leder fra 2005. Han har en bred og allsidig kompetanse innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Har vært med på en rekke nasjonale utredninger knyttet til utvikling av rammebetingelser for avfallsbransjen for myndigheter og organisasjoner. Har erfaring med bl.a. avfallsstrategier og -planer, analyser av verdikjeder, miljøanalyser, produsentansvar og innkjøpsprosesser.

Stine Helgeland

Daglig leder, LOOP

Stine Helgeland er daglig leder i LOOP, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Hun har bred erfaring innenfor kommunikasjon og ledelse, og har både sosialantropologi og moralfilosofi i fagkretsen, i tillegg til en Master i Media Management fra Skottland. Hun er også styreleder i Oslo Filmfond og har flere andre styreverv.