Resultater fra Renovasjonsbenchmarking 2018

Resultatseminar for deltakere i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking 2018 (RBM18)
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Oppsummering Renovasjonsbenchmarking 2018 av EDC

Gjennomføringen av årets benchmarking blir oppsummert. Overordnede funn og utviklingstrekk blir presentert. Det blir mulighet til å stille spørsmål om uklarheter i egne resultater, før resultatene gjøres endelig. Videre blir det en presentasjon av beste praksis blant årets deltakere på hvert resultatområde.


10.00–10.15

Oppmøte/ kaffe

10.15–10.30

RBM18

Foredragsholder: Roy Ulvang Fagrådgiver Energigjenvinning, Avfall Norge

10.30–11.30

Resultater

11.30–12.30

Lunsj

12.30–14.00

Muligheter og beste praksis

14.00–14.30

Benchmarking fremover

Foredragsholder: Roy Ulvang Fagrådgiver Energigjenvinning, Avfall Norge

14.30–14.45

Avslutning

Foredragsholder: Frode Rosland , Avfall Sør

Roy Ulvang

Fagrådgiver Energigjenvinning, Avfall Norge

Frode Rosland