Lukk søk

Resultater fra Renovasjonsbenchmarking 2018

Resultatseminar for deltakere i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking 2018 (RBM18)
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Oppsummering  Renovasjonsbenchmarking 2018 av EDC

Gjennomføringen av årets benchmarking blir oppsummert. Overordnede funn og utviklingstrekk blir presentert. Det blir mulighet til å stille spørsmål om uklarheter i egne resultater, før resultatene gjøres endelig. Videre blir det en presentasjon av beste praksis blant årets deltakere på hvert resultatområde.


10.00–10.15

Oppmøte/ kaffe

10.15–10.30

RBM18

Foredragsholder: Roy Ulvang ,

10.30–11.30

Resultater

Foredragsholder: Erland Staal Eggen , Partner i EDC AS

11.30–12.30

Lunsj

12.30–14.00

Muligheter og beste praksis

Foredragsholder: Erland Staal Eggen , Partner i EDC AS

14.00–14.30

Benchmarking fremover

Foredragsholder: Roy Ulvang ,

14.30–14.45

Avslutning

Foredragsholder: Frode Rosland , Avfall Sør

Roy Ulvang

Erland Staal Eggen

Han har utviklet RBM-opplegget i samarbeid med Avfall Norges ekspertgruppe og har stått for gjennomføringen av RBM siden 2003. Han har dessuten utført systematisk sammenlikning av over 200 infrastrukturvirksomheter i 14 land. Han har ledet betydelige kraft- og nettselskap og benyttet benchmarking for å oppnå objektiv målstyring og bedre relasjoner til eiere, kunder og myndigheter.

Frode Rosland