Resultatwebinar for poseprosjektet

Resultatene fra plastfri innsamling av matavfall, poseprosjektet, presenteres. Prosjektet har sett på muligheter og forutsetninger for å gå over fra bruk av plastposer til bioposer eller papirposer for oppsamling av matavfall fra husholdninger. Vi får presentert bruker/kundeundersøkelser fra to områder hvor utgangspunktet før forsøksperioden var hhv nedbrytbare plastposer og papirposer. Webinaret arrangeres i samarbeid med Mepex (prosjektledere) og Avfall Norge (ansvarlig for kommunikasjon.)

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Prosjektet Plastfri innsamling av matavfall (Poseprosjektet) er gjennomført som et spleiselag mellom 10 kommuner og IKS. Andre kommuner, IKS og private aktører har bidratt med egeninnsats i prosjektet.

Prosjektets overordnede mål er å redusere klimautslippene i verdikjeden til matavfall, samt øke kvaliteten på bioresten gjennom redusert innhold av synlige og usynlige forurensninger.

Det er delt i 3 arbeidspakker:

WP1: Karlegging og data

WP2: Tester og analyser

WP3: Brukerundersøkelser

08.30–08.35

Velkommen og intro

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Resultater fra prosjektet Plastfri innsamling av matavfall

Foredragsholder: Jarle Marthinsen Seniorrådgiver, Mepex

08.50–09.05

Foredragsholder: Kaia E.R.Lind, Kommunikasjonssjef, Vesar | Åse Toril Krågsrud Kommunikasjonssjef, HRA (Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS)

I oktober 2021 gjennomførte Vesar en test av papirposer i et område i Tønsberg kommune, som ble avsluttet med en brukerundersøkelse. Kaia E.R. Lind vil gi en kort presentasjon av testforsøket med hovedfokus på brukerundersøkelsen. Utgangspunktet i Vestfold er at innbyggerne har kildesortert matavfall i mange år, fra 1994. Først ved bruk av papirposer, deretter med bruk av nedbrytbare bioposer som også benyttes i dag.

Åse Toril Krågsrud presenterer resultatene fra en kundeundersøkelse som ble gjort i HRAs nedslagsfelt i forbindelse med poseprosjektet. Deres utgangspunkt var at HRAs kunder har brukt papirposer siden selskapet startet med utsortering av matavfall i 1994.

09.05–09.20

Foredragsholder: Barbro Relling, Rådgiver, BIR | Beathe Pletten Kommunikasjonsrådgiver, BIR

Innlegget vil handle om BIRs erfaringer med testing av ulike papirposer til innsamling av matavfall i tre ulike piloter i 2021. Det vil også bli orientert om pågående utrulling av vårt tilbud for matavfall.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Anna Fagerheim, Rådgiver, Avfall Norge | Jarle Marthinsen Seniorrådgiver, Mepex

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Jarle Marthinsen

Seniorrådgiver, Mepex

Kaia E.R.Lind

Kommunikasjonssjef, Vesar

Kaia E. Ross Lind er kommunikasjonssjef i Vesar, hvor hun har ansvaret for kommunikasjon, kundeservice. Hun er også ansvarlig for kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken.

Åse Toril Krågsrud

Kommunikasjonssjef, HRA (Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS)

Åse Toril Krågsrud er kommunikasjonssjef i HRA, og har blant annet ansvaret for kundesenteret.

Barbro Relling

Rådgiver, BIR

Barbro Relling jobber som rådgiver og er medarbeider i ulike matavfallsprosjekter i BIR.

Beathe Pletten

Kommunikasjonsrådgiver, BIR

Beathe Pletten jobber med kommunikasjon og er medarbeider i ulike matavfallsprosjekter i BIR.