RBM2022 - Resultatseminar

Resultatseminar for RBM 2022 - presentasjon og diskusjon omkring metoder og resultat for årets undersøkelse. Åpent kun for deltagere av prosjektet.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Velkommen til årets resultatseminar for renovasjonsbenchmarking 2022. Møtet vil finne sted hos Avfall Norge og det vil i tillegg være mulig å delta digitalt.

Deltakelse på webinaret er begrenset til representanter fra selskaper som deltok i RBM2022

Møte vil blant annet dekke:

  • Analysemetodikk og gruppens resultater, utviklingen, forholdet til målkrav osv
  • Hvordan nyttiggjøre seg resultatene, hva gjør de beste
  • Deltakernes erfaringer – hva bør forbedres.


Onsdag 21. september

09.00–09.10

Velkommen

09.10–09.30

Gjennomføring og metodikk

Foredragsholder: Erland Staal Eggen Partner, Energidata Consulting

09.30–11.40

Kundetilfredshet v/Erland og Ivar Sture Handeland, Remiks

Arbeidsmiljø v/Erland og Espen Elstad, Øyvar

Prisnivå v/Erland og Roger Skansgård, MG

Miljøstandard v/Erland, Espen Skogly, Sirkula og Tom Roger Fossum, ROAF

11.40–12.00

RBM fremover

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Erland Staal Eggen

Partner, Energidata Consulting

Erland Staal Eggen har omfattende leder- og konsulenterfaring innen sammenliknende analyse av virksomheter og prosjekter; bl.a. renovasjonsbenchmarking for Avfall Norge annethvert år siden 2003. Erfarings­grunnlaget omfatter også FoU-administrasjon, strategiutvikling/ forretningsutvikling, omorganisering og kompetanseoverføring innen ENØK, energi, avfall, vann og avløp i Norge og i utlandet.

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge