Samarbeid og utvikling rundt CCUS

Hvordan ligger vi an med karbonfangst og lagring, og hvilken rolle spiller CCUS i klimaplanene våre? Vi får innsikt i hva som skjer på området i Norge og EU, og noen frempek mot forventet utvikling ved COP28. Hvordan samarbeides det om CCS-prosjekter i Norge, og hvordan kan flere aktører i bransjen bli involvert?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 1. desember

08.30–08.35

Velkommen og intro

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Brita Staal Klimaleder, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway

Brita tar for seg karbonfangst og lagring generelt, samt hvilken rolle CCUS spiller i klimaplanene våre. I tillegg gir hun oss innsikt i hva som skjer nå både fra Norge, EU og noen frempek mot forventet utvikling ved COP.

08.55–09.15

Foredragsholder: Camilla Brox Managing Director / Sustainability Ambassador, Brox Consulting AS

Camilla skal snakke om hvordan det samarbeides om CCS prosjekter i Norge og hvordan flere aktører i bransjen kan bli involvert i slike prosjekter.

09.15–09.30

Spørsmål

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Brita Staal

Klimaleder, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway

Brita har 10 års erfaring med klima- og bærekraftsledelse, både fra ledende roller i nordiske og globale selskaper, og som rådgiver innen strategiutvikling. Hun har også verdifull erfaring fra internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid, norsk utenrikssaker og internasjonal NGO utvikling og ledelse.

Camilla Brox

Managing Director / Sustainability Ambassador, Brox Consulting AS

Camilla Brox er en selverklært ambassadør for bærekraftig vekst både i næringslivet og privat. I 2017 dro hun ut på et nytt eventyr med det formål å bidra til å nå FNs 17 bærekraftige utviklingsmål (SDG) for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Siden den gang har hun hjulpet bedrifter og organisasjoner med å kartlegge forretningsmuligheter rundt den sirkulære økonomien og utvikle effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og miljømessig bærekraft.