Arskonferansen 2024 banner mobile

AI som arbeidsverktøy / Nudging som virkemiddel

Vi inviterer bransjens kommunikatører og andre interesserte til spennende seminar i Sirkulærhubben. Tema er bruk av AI og nudging. Påmeldingsfrist fysisk deltakelse er 12. november.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


15.-16. november inviterer vi til et todelt seminar om AI og nudging i Sirkulærhuben i Øvre Vollgate 6, Oslo. Seminaret kan også følges digitalt.

En rekke tidkrevende arbeidsoppgaver kan løses på en brøkdel av tiden ved hjelp av AI, ifølge AI-spesialist Didrik Støbakk. Han vil gå gjennom hva AI er, og hvordan de ulike verktøyene kan brukes for å lette arbeidsmengden. Det er lagt opp til at deltakerne selv får teste i løpet av seminardagen.

I tillegg vil Mynewsdesks product innovation manager Keke Fredrik Rahnasto forklare hvordan AI kan brukes i kommunikasjonsarbeidet.

Seminarets del to handler om nudging, eller dulting, som kan beskrives som tiltak hvis mål å påvirke folks atferd i ønsket retning uten bruk av pisk eller gulrot. Hvor effektivt er nudging? Og gir nudging-tiltak varig atferdsendring, eller vil effekten avta etterhvert? Dette er noen av spørsmålene vi søker å få svar på under seminaret.

Fra gjenvinningsbransjen hører vi eksempler på nudging-tiltak fra Halden kommune og Remiks, og som fageksperter stiller Bente Merete Flygansvær, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, som har forsket på nudging, og daglig leder i GreenNudge, Samira Lekhal, som også er forsker og seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Hun har blant annet testet bruk av nudging for å endre folks helsevaner når de er i matbutikken, og også for å redusere matsvinn i barnehager og på SFO'er.

Deltakeravgift:

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke medlem

Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva. medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva. ikke medlem

Annen praktisk info:

Deltakerliste finnes her.

Påmeldingsfrist for fysisk deltakelse er søndag 12. november.

Onsdag 15. november

12.15–13.00

Lunsj og mingling

13.00–13.05

Velkommen - digital sending starter

13.05–13.45

Foredragsholder: Didrik Støbakk AI-spesialist, Skillsbox

Didrik Støbakk holder skreddersydde workshops og foredrag om AI for bedrifter som ønsker å effektivisere sine arbeidsprosesser. Han vil gi en innføring i hva AI er og hvordan teknologien har utviklet seg.

13.45–14.00

Spørsmål

14.00–14.30

Foredragsholder: Keke Fredrik Rahnasto Product Innovation Manager, Mynewsdesk

Hvordan kan AI brukes i kommunikasjonsarbeid? Hvilke verktøy finnes, og hva kan de egentlig hjelpe med? Keke Fredrik Rahnasto gir et innblikk i hvordan PR- og kommunikasjonsbransjen har tatt i bruk AI, og på hvilke måter dette kan forbedre og effektivisere jobben.

14.30–14.45

Spørsmål

14.45–15.00

Pause

15.00–15.45

Foredragsholder: Didrik Støbakk AI-spesialist, Skillsbox

Se eksempler på hvordan ulike AI-verktøy kan brukes i praksis, og bli med og teste ulike muligheter.

15.45–16.15

Ta en ettermiddagskaffe i Sirkulærhubben og bruk muligheten til å nettverke med bransjekolleger.

18.00–21.00

Det arrangeres fellesmiddag på Sentralen dersom minimum 10 personer deltar. Ønsker du å delta, kryss av for det i bestillingen.

Torsdag 16. november

09.00–09.25

Foredragsholder: Bente Flygansvær Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI; Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Flygansvær har gjennom sin forskning har undersøkt hvilken type nudging som påvirker folks kildesortering, hvorvidt nudging-tiltak har effekt alene, og hvordan det kan kombineres med andre tiltak.

09.25–09.35

Spørsmål

09.35–10.05

Foredragsholder: Benedikte Faksvåg, Prosjektleder, Remiks | Thomas Vassbotn Mæhlum Kommunikasjonsrådgiver/Webredaktør, Remiks

Remiks startet i 2023 prosjektet "Slanke restavfallsposen", som over tre år skal sette i gang en rekke ulike tiltak for å få tromsøværinger til å sortere mer. Bakgrunnen er at 2/3 av det som ender i restavfallsposen burde vært kildesortert. Første del av prosjektet var lanseringen av 67%-kampanjen, som er rettet mot studenter. Prosjektleder Benedikte Faksvåg og ommunikasjonsrådgiver og webredaktør Thomas Vassbotn Mæhlum forteller om kampanjen.

10.05–10.15

Spørsmål

10.15–10.30

Pause

10.30–11.00

Foredragsholder: Kåre Edvardsen Fagleder renovasjon, Halden kommune

Halden kommune gjennomførte i 2019 et prosjekt for å se hvordan nudging ville endre folks kildesortering i et boligområde i byen. Resultatene var merkbare, men hvor langvarig ble effekten? I høst sjekker kommunen situasjonen igjen, og Kåre Svein Edvardsen forteller om resultatene.

11.00–11.10

Spørsmål

11.10–11.35

Foredragsholder: Samira Lekhal Daglig leder, GreeNudge

GreeNudge rådgir om forbrukeratferd, nudging, helse, psykologi og digitale løsninger, og har jobbet med flere nudging-prosjekt innenfor mat og helse, deriblant nudging i dagligvarehandelen for å få folk til å velge sunnere, og også nudging for å redusere matsvinn for Matvett. Samira Lekhal deler GreeNudges erfaringer på hva som skal til for å skape varig endring i adferd, og hvordan nudging kan bidra.


11.35–11.45

Spørsmål

11.45–12.00

Oppsummering

12.00–12.30

Seminaret avsluttes med lunsj og mingling. Om man ikke har mulighet til å bli værende, kan man ta med seg lunsjpakken på vei ut.

Didrik Støbakk

AI-spesialist, Skillsbox

Didrik Støbakk holder foredrag og introkurs om AI for virksomheter som ønsker å lære hvordan de kan effektivisere arbeidsprosesser. Blant klientene er Norsk kiropraktorforening, IMA og Summa Equity.

Keke Fredrik Rahnasto

Product Innovation Manager, Mynewsdesk

Bente Flygansvær

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI; Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Benedikte Faksvåg

Prosjektleder, Remiks

Faksvåg er fra 2023 prosjektleder for prosjektet “Slanke Restavfallsposen”, som gjennom tre år skal gjennomføre en rekke tiltak for å få tromsøværingene til å sortere mer.

Thomas Vassbotn Mæhlum

Kommunikasjonsrådgiver/Webredaktør, Remiks

Vassbotn Mæhlum er kommunikasjonsrådgiver og webredaktør i Remiks, og jobber også med prosjektet "Slanke restavfallsposen".

Kåre Edvardsen

Fagleder renovasjon, Halden kommune

Kåre Edvardsen har de siste 14 årene arbeidet som fagleder renovasjon i Halden kommune. Foruten drift og forvaltningsoppgaver har han arbeidet med prosjekter innen nivåmåling ved bruk av sensorer, alternativ RFID merking av avfallsbeholdere, sortering og sorteringsadferd hos innbygg.

Samira Lekhal

Daglig leder, GreeNudge

Samira Lekhal har studert medisin og psykologi, er spesialist i indremedisin med doktorgrad i forebygging av overvekt og livsstilssykdom. Hun er gründer av GreeNudge, og jobber med å fremme helse og bærekraft. Hun har kompetanse på helse, psykologi og nudging/atferdsøkonomi som virkemidler.