Sigevann fra deponi

Hvordan ser et optimalt samarbeid mellom vannbransjen og avfallsbransjen ut når det kommer til rensing av sigevann fra deponi? Vi har utfordret VEAS og noen deponier til å reflektere rundt samarbeid og hvordan det fungerer i dag. I tillegg får vi presentert hovedfunnene i en rapport utarbeidet av NGI, NIVA og NIBIO rundt sigevann fra deponier.

Dette webinaret arrangeres i samarbeid med Vannforsk.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

VEAS: utfordringer rundt tilførsel til VEA fra sigevann

Foredragsholder: Hilde Johansen Utviklingsingeniør, strategi og utvikling, VEAS

08.50–09.05

Foredragsholder: Gøril Aasen Slinde Avdelingsleder Bærekraftige geoløsninger, NGI

Nibio (Trond Mæhlum), NIVA (Sissel Brit Ranneklev) og NGI (Gøril Aasen Slinde og Gudny Okkenhaug) har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet faktagrunnlag for sigevann fra deponier i Norge. Faktagrunnlaget er tenkt å være til hjelp for saksbehandlere hos forurensningsmyndighetene for vurdering og regulering av sigevannsutslipp fra deponier. I tillegg skal det være grunnlag for videre utvikling av dagens veiledere.

Gøril vil legge frem hovedtemaene i faktagrunnlaget.

09.05–09.20

Hvordan optimalisering av overvannssystemer og bruk av Lovverk gir mindre sigevann

Foredragsholder: Harald Berge Driftsleder deponi, ROAF

09.20–09.30

Spørsmål

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Hilde Johansen

Utviklingsingeniør, strategi og utvikling, VEAS

Hilde Johansen utdannet sivilingeniør i materialteknologi ved Høgskolesenteret i Rogaland og har 18 års erfaring i ulike roller hos Veas. De seneste årene har hun vært pådriver for å utforske og ta i bruk digitale verktøy for å kunne øke effektiviteten innen avløpsrensing med mål om forbedret klimautnyttelse. I dag jobber hun som utviklingsingeniør, strategi og utvikling

Gøril Aasen Slinde

Avdelingsleder Bærekraftige geoløsninger, NGI

Gøril er utdannet miljøkjemiker fra NTNU, og har jobbet på NGI siden 2013. Hun har jobbet mye med deponier, og har blant annet bistått kunder med miljørisikovurderinger og overvåkning. Det siste året har hun jobbet mye med sigevannsproblematikk, og i samarbeid med NIVA og NIBIO utarbeidet et faktagrunnlag for sigevann fra deponier. Gøril leder avdelingen Bærekraftige Geoløsninger på NGI.

Harald Berge

Driftsleder deponi, ROAF