Sirkulært emballasjedesign i praksis

Avfalls- og gjenvinningsbransjen og produsenter og brukere av emballasje er gjensidig avhengig av hverandre for å nå sine gjenvinningsmål. Hvordan kan vi samarbeide om forskning og innovasjon for å realisere stadig mer ambisiøse mål, og hvordan kan sertifisering bidra?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 5. mai

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Thor Kamfjord Direktør for bærekraft og samfunnsansvar, Norner AS

Thor Kamfjord forteller om den europeiske sertifiseringsordningen ResyClass. ResyClass skal fremme resirkulering av plastemballasje, samtidig som det fremmer sporbarheten til plastavfall og resirkulert plastinnhold i Europa. Norner er en av aktørene som jobber med sertifisering av leverandører på markedet.

08.55–09.20

Foredragsholder: Marit Kvalvåg Pettersen Seniorforsker, Nofima

EU er i ferd med å vedta en ambisiøs emballasjeforordning som erstatter nåværende emballasjedirektiv. Hva skal til av innovasjon og FoU-arbeid for å svare ut disse kravene, og hvordan kan emballasjenæringene og brukerne av emballasje samarbeide med avfalls- og gjenvinningsbransjen for å finne nye og innovative løsninger?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Thor Kamfjord

Direktør for bærekraft og samfunnsansvar, Norner AS

Thor Kamfjord har arbeidet i Norner siden 2015. Norner er en global markedsleder for industrielle polymer FoU-tjenester basert i Norge, hvor man driver et avansert teknologisenter for utvikling og testing. Thor Kamfjord er utdannet innen industriell kjemi ved NTNU med videreutdanning innen økonomi, strategi og ledelse.

Marit Kvalvåg Pettersen

Seniorforsker, Nofima

Marit Kvalvåg Pettersen er en erfaren seniorforsker hos Nofima. Hun har særlig arbeidet med matemballasjematerialer, polymerer og metoder. Hun er Dr. Scient med fokus på matemballasje, emballasjematerialer og matkvalitet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).