Arskonferansen 2024 banner mobile

Sirkulær økonomi i Midt-Norge

Denne uka skal vi høre fra region Midt-Norge om hvilke tiltak for sirkulær økonomi som er i gang. Hvordan satser fylkene i Midt-Norge på sirkulær økonomi? Hvordan samarbeider næringslivet for å omstille seg? Hva er egentlig det grønne skiftet i praksis? Vi får også presentert to spennende eksempler. Webinaret er i samarbeid med ressursklyngen CIVAC.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk. Medlemskap i Avfall Norge gir ikke automatisk medlemsskap i Avfallsforsk. Sjekk om bedriften din er medlem av Avfallsforsk her. Om bedriften du er ansatt i står på listen vil du få gratis tilgang til Avfallsforsk sine webinarer.

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Trond Norum Klyngeleder, CIVAC

08.35–08.50

Foredragsholder: Mari Roald Bern Klimakoordinator, Trondheim fylkeskommune

Hvordan satser Trøndelag for å bidra til høyere verdiskaping og mer sikrulærøkjoniomi i fylket? Hvilke konkretet tiltak satt i gang?

08.50–09.05

Foredragsholder: Trude Vareide-Giskås Prosjektleder kommunikasjon, Oceanize

Case: Fra utrangerte havmerder til nye havmerder: samarbeidet mellom Oceanize - Plasto og AKVA Group.

09.05–09.20

Foredragsholder: Lars Strøm Prosjektdirektør, Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop: Det grønneskiftet i praksis. CSS og dyrking av tunikater. Ocean GeoLoop er et teknologiselskap som tar sikte på å bruke naturens egen måte å løse vår tids utfordringer på en sirkulær måte. I 2022 introduserer selskapet GeoLoop CC-teknologien som fanger opp CO2-utslipp fra punktkilder, ved hjelp av naturlige og ufarlige prosesser, og transformerer CO2 til en stabil, flytende tilstand. Ocean GeoLoop kaller denne prosessen "karbonfangst av naturen." Selskapet er notert på Oslo Børs Euronext Growth under tickeren OCEAN.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Trond Norum

Klyngeleder, CIVAC

Trond Norum er daglig leder for ressursklyngen CIVAC. Klyngen består av 26 bedrifter og institusjoner fra Trøndelag og Møre og Romsdal. CIVAC skal bidra til at ressursene i avfallet får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder og de har som mål å lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Mari Roald Bern

Klimakoordinator, Trondheim fylkeskommune

Mari Roald Bern er utdannet i ressursøkonomi fra NMBU og har en master i teknologiledelse fra NTNU. Hun har lang erfaring med miljøstyringssystemer fra Statkraft og har siden 2019 vært klimakoordinator i Trondheim fylkeskommune.

Trude Vareide-Giskås

Prosjektleder kommunikasjon, Oceanize

Trude Vareide-Giskås har master i elektronikk og datateknologi fra NTNU og har erfaring som rådgiver og gruppeleder i Telenor. I dag jobber hun i Oceanize som har som oppdrag å bidra til sirkulære verdikjeder for plast i Norge.

Lars Strøm

Prosjektdirektør, Ocean GeoLoop

Lars Strøm er utdannet fra University of Surrey med en mastergrad i kjemiteknikk og har bred erfaring fra konsulentbransjen og med innovasjon, industriell produksjon og ledelse. Han har tidligere jobbet i Borregaard, NorFraKalk og Proneo, men har siden 2021 vært prosjektdirektør i Ocean GeoLoop.