Sirkulær industri. Industrien har kartlagt og gitt sine råd. Hva svarer politikerne?

Beskrivelse
Program

Verden står overfor klimautfordringer og ressursknapphet, og all produksjon må forholde seg til at ressursuttaket må stoppe. Regjeringen ga i 2020 støtte til kartlegging av materialsidestrømmer i norsk prosessindustri.

Kartleggingen er gjennomført med 54 deltakende bedrifter, og det er gjennomført analyser av mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder farlig uorganisk avfall fra industrien. Regjeringen la frem sin strategi for sirkulærøkonomi i juni. Du kan lese den her :

På dette frokostmøte vil vi få presentert anbefalingene fra den nasjonale kartleggingen og det blir en politisk diskusjon om veien videre.

Oppdatert informasjon på arendalsuka.no

Streaming finner du her: https://events.webcast.no/eyde...

Tirsdag 17. august

08.30–09.45

Medvirkende:


Sveinung Rotevatn, Venstre

Arild Hermstad, MDG

Amalie Gunnufsen, Unge Høyre

Robin Hansson, SV

Gunnar Kulia, Eyde-klyngen

Jorunn Voje, Elkem Technology

Irene Siljan Vestby, Industrial Green Tech

Helene Fladmark, Eyde-klyngen

Natalia Mathisen, NCCE

Pål Smits, Lindum

Gunnar Grini, Debattleder, Norsk industri