Sirkulærøkonomi på Nordkalotten

Fra Svalbard-gruve til sirkulære råvarer, og økt regional ressursutnyttelse.

HRS og Oceanize kommer for å fortelle om et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. I tillegg skal vi høre om prosjektet NOWA, en grensekryssende samarbeid for å benchmarking, kartlegging og analysering på hele Nordkalotten.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: André Christensen Daglig leder, HRS

Hvilke utfordringer møter et avfallshåndteringsseslkap i Nord? André Christensen gir innsikt i dette og forteller om HRS sin rolle nedleggingen av Svea-gruva på Svalbard.

08.50–09.05

Foredragsholder: Trude Vareide-Giskås Prosjektleder kommunikasjon, Oceanize

Da det ble bestemt at Svea-gruva på Svalbard skulle legges ned, ble det også bestemt at området skulle tilbakeføres til mest mulig upåvirket tilstand. Dette innebar å fjerne både bygg og infrastruktur, noe som medførte store mengder plastavfall. Dette fikk Oceanize oppgaven med å resirkulere.

09.05–09.20

Foredragsholder: Øivind Østbø Utviklingssjef, Remiks

Prosjektet NOWA er et samarbeid mellom norske, svenske og finske aktører innen avfall og forskning og sikter mot å utvikle bærekraftig avfallshåndtering på Nordkalotten. Dette krever kartlegging og sterkt samarbeid.

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

André Christensen

Daglig leder, HRS

Trude Vareide-Giskås

Prosjektleder kommunikasjon, Oceanize

Trude Vareide-Giskås har master i elektronikk og datateknologi fra NTNU og har erfaring som rådgiver og gruppeleder i Telenor. I dag jobber hun i Oceanize som har som oppdrag å bidra til sirkulære verdikjeder for plast i Norge.

Øivind Østbø

Utviklingssjef, Remiks

Øivind Østbø er utdannet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, og har nærmere 20 års erfaring fra avfallsbransjen. Han har blant annet vært med på etablering av Rå Biopark i Troms, som omtales som Nord-Norges største miljøsamarbeid.