Sirkulær21-konferansen

Verden har blitt litt annerledes, og mange viktige møteplasser har blitt avlyst, bl.a Arendalsuka. Derfor inviterer Avfall Norge til Sirkulær21-konferansen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Vi inviterer medlemmer og samarbeidspartnere til å delta enten fysisk eller digitalt. Konferansen avholdes i samarbeid med Prosin-konferansen og blir overført direkte til deltakere på hub’er på Strand Hotel Fevik, Grenland og Mo i Rana. Prosin-konferansen blir også overført direkte i Polyteknisk forening på formiddagen den 11/8.

Konferansen har som mål å belyse og konkretisere mulighetene for verdiskaping og nye arbeidsplasser ved overgang til en mer sirkulær økonomi. Det vil også bli en politikerdebatt om temaet.

Etter debatten vil det bli avholdt en uformell sammenkomst, der dagens deltagere kan mingle og kose seg med god mat og drikke - i Arendalsukas ånd.

Vi følger de pålagte smittevern-tiltak, det vil ikke være mer enn 30 deltagere i rommet, derfor begrenset antall plasser og "første mann til mølla".

Gratis deltagelse.

Tirsdag 11. august

09.00–11.30

Digital overføring fra Prosin-konferansen fra Strand Hotel Fevik.

Se fullt program her.

11.30–12.30

Pause og omrigg

12.30–12.35

Velkommen til Sirkulær21

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

12.35–13.45

Åpning av konferansen

Foredragsholder: Maren Hersleth Holsen Statssekretær, Klima- og miljødepartementet

12.45–13.05

Foredragsholder: Vibeke Stærkebye Nørstebø Research Manager, Sintef Industry

SINTEF presenterer foreløpige funn fra verdiskapingsstudie støttet av Klima- og miljødepartementet.

13.05–13.25

Foredragsholder: Alexander Christiansen Daglig leder, Circular Norway

Circular Norway setter Circular Gap Report Norway i et globalt og europeisk perspektiv, knytter det opp mot regjeringens strategi og belyser hvordan næringslivet kan samarbeide for å løse den komplekse og sammensatte problemstillingen som sirkulær økonomi representerer.

13.25–13.35

Pause

13.35–13.55

Foredragsholder: Anders Magnus Løken Director, Deloitte

Det er stort potensial for sirkulær økonomi i mange næringer, viser ny rapport fra Deloitte. Vi får en gjennomgang av hvilke potensial ulike næringer har, og hvilke barrierer som kan være til hinder.

13.55–14.05

Pause

14.05–15.00

Foredragsholder: Åsmund Grøver Aukrust, Energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet | Mathilde Tybring-Gjedde, Energi- og miljøkomiteen, Høyre | Willfred Nordlund, Kommunal- og Forvaltningskomiteen, Senterpartiet | Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Stortinget | Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant for Venstre, Stortinget | Kriss Rokkan Iversen, Nestleder Troms og Finnmark, Miljøpartiet de grønne | Elisabeth Skarsbø Moen, Seniorrådgiver, Zynk | Terje Halleland Energi- og miljøkomiteen, Fremskrittspartiet

Hvordan legge til rette for mer sirkulærøkonomi, ledes av Elisabeth S. Moen, Zynk.

15.00–19.00

Enkel matservering og noe godt i glasset.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Maren Hersleth Holsen

Statssekretær, Klima- og miljødepartementet

Vibeke Stærkebye Nørstebø

Research Manager, Sintef Industry

Alexander Christiansen

Daglig leder, Circular Norway

Alexander har vært prosjektleder og medforfatter på Circularity Gap Report Norway. Han har lang erfaring med forskning, rådgivning, strategi og forretningsutvikling. Han har en mastergrad i kjemi fra Universitetet i Oslo og en Master of Technology Management (MTM) fra NTNU / MIT Sloan School of Management. Før Circular Norway var han ansatt i DNV GL hvor han jobbet med ulike prosjekter innen risikostyring, risikoanalyse og klima rettet mot næringslivet og kommuner.

Anders Magnus Løken

Director, Deloitte

Anders Magnus Løken leder bærekraft og analyse i Deloitte Risk Advisory i Norge. Han er sivilingeniør med lang erfaring i bruk av data og analyse for å forbedre styring, redusere risiko og ta bedre og mer bærekraftige beslutninger. Han arbeider med sirkulærøkonomi og produsentansvar, spesielt innen plast.

Åsmund Grøver Aukrust

Energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet

Mathilde Tybring-Gjedde

Energi- og miljøkomiteen, Høyre

Mathilde Tybring-Gjedde er stortingsrepresentant fra Oslo, og har erfaring som politisk rådgiver i Solberg-regjeringen, medlem i Utdannings- og forskningskomiteen i perioden 2017-2021 og har siden 2021 vært medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite.

Willfred Nordlund

Kommunal- og Forvaltningskomiteen, Senterpartiet

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Stortinget

Lars er fra Sør-Trøndelag og ble valgt inn på Stortinget i 2017, og har siden vært medlem av Stortingets Energi- og miljøkomite. Han har erfaring som rådgiver i Norsk Bonde og Småbrukerlag, og har vært leder av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant for Venstre, Stortinget

Ola er stortingsrepresentant fra Oslo, har siden han kom inn på Stortinget i 2013 vært representant i Stortingets Energi- og miljøkomite. Han var parlamentarisk nestleder i Venstre i 2013-2018 frem til han ble klima- og miljøminister i 2018-2020. Ola er for tiden også medlem av Nordisk råd.

Kriss Rokkan Iversen

Nestleder Troms og Finnmark, Miljøpartiet de grønne

Elisabeth Skarsbø Moen

Seniorrådgiver, Zynk

Terje Halleland

Energi- og miljøkomiteen, Fremskrittspartiet