Sirkulære forretningsmodeller med kunden i sentrum

Hva vil kunden ha? I siste fredagswebinar før sommeren skal vi utforske sirkulære forretningsmodeller som setter kunden i sentrum. Hvordan brukes kundens erfaringer til å utvikle forretningsmodeller som bidrar til sirkulær økonomi? Vi skal høre fra både en teknologibedrift, et avfallsselskap og fra kundene selv.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 16. juni

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Jan Behrens Seniorrådgiver, Opinion

Opinion gjennomfører jevnlige undersøkelser for Handelens Miljøfond for å kartlegge bruken av plastposer blant forbrukere. Hva tenker egentlig forbrukerne om at de skal over til å bruke poser på rull?

08.50–09.05

Foredragsholder: Nora Sørsdahl REEN, CEO

Datainnsamling, sensorteknologi og automatisering bidrar til bedre effektivitet og logistikk i avfallsbransjen. Hvordan jobber REEN med å uforme løsninger tilpasset sine kunder?

09.05–09.20

Foredragsholder: Malin Abrahamsen Markedsansvarlig varehandel, eiendom og HORECA, Franzefoss

Hvordan skal bedrifter redusere avfallsmengden sin? Franzefoss jobber aktivt med å veilede kundene sine og skape løsninger for at avfallsmengdene går ned.

09.20–09.30

Foredragsholder: Sigurd Sagen Vildåsen, Direktør forretningsutvikling, SINTEF | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Avfallsforsk har gjennomført 20 webinarer hittil i 2023, og vi har nå passert 100 webinarer totalt (107 for å være helt nøyaktig). Er det mulig å trekke en rød tråd, og hva blir det viktigste fremover?

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Jan Behrens

Seniorrådgiver, Opinion

Jan er seniorrådgiver i Opinion og tilknyttet fagavdelingen for kvantitativ metode. Jan har over 20 års erfaring som seniorkonsulent i analysebransjen og har tidligere jobbet i toneangivende fagmiljøer i Norge som Feedback Resesarch & Consulting, Research International (nå Kantar), Synovate/MMI og Ipsos. Før Jan startet med markedsanalyse, hadde han 12 år i operative markedsføringsstillinger i Orkla og som merkevaredirektør i Mills. Jans kjernekompetanse er innen konsumentteori og metode for analyse av markeder, brand equity, driver- og segmenteringsanalyser med formål å utvikle merkevare- og innovasjonsstrategier. (Tekst og bilde fra opinion.no)

Nora Sørsdahl

REEN, CEO

Nora Sørsdahl har erfaring som både forsker hos Wyss Institute og som analytiker og head of logistics hos Norsk Gjenvinning. Nå er hun CEO hos REEN, som utvikler smarte sensorløsninger for avfallsbransjen.

Malin Abrahamsen

Markedsansvarlig varehandel, eiendom og HORECA, Franzefoss

Malin Abrahamsen har lang erfaring fra hotell- og servicebransjen og i forskjellige lederstillinger innen rekruttering og innkjøp. Siden 2021 har hun vært markedsansvarlig i Franzefoss.

Sigurd Sagen Vildåsen

Direktør forretningsutvikling, SINTEF

Sigurd Sagen Vildåsen er konsernsatsingsleder på sirkulærøkonomi i SINTEF. Han har en doktorgrad fra NTNU i "Business strategy and sustainability"