Sirkulære tjenesteleverandører i byggenæringen

Bygg- og anleggsavfall utgjør 1/4 av alt avfall i Norge. Markedet for ombruk er lite og umodent, men nye tjenesteleverandører vokser frem i skjæringspunktet mellom BA- og gjenvinningsbransjen. Sirkulær Ressurssentral i Oslo tilbyr mellomlagring og formidling av ombrukbare byggevarer. Hvordan fungerer slike tjenester i praksis?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 5. januar

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Innledning: Status og statistikk for bygg- og anleggsavfall, bransjens lineære status og potensial for sirkulær omstilling.

08.45–09.25

Foredragsholder: Emil Andresen Rygh Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

Verken byggenæringen eller gjenvinningsnæringen har så langt vært rigget for ombruk. Sirkulær Ressurssentral er en pioner som ny tjenesteleverandør i dette mellomrommet, og tilbyr mellomlagring og formidling av ombrukbare byggevarer. Vi får innblikk i hvordan nye tjenester kan bygges opp for å skalere sirkulære verdikjeder og materialstrømmer.

  • Hvordan er Sirkulær Ressurssentral organisert, og hvordan fungerer forretningsmodellen?
  • Hvilke tjenester tilbyr Sirkulær Ressurssentral?
  • Hvilken verdi skaper tjenestene til Sirkulær Ressurssentral for byggebransjen?
  • Hvilken erfaring har Sirkulær Ressurssentral med å søke støtte fra virkemiddelapparatet?
  • Konkrete eksempler på ombruk av byggevarer

Halve seansen blir en presentasjon - halve seansen blir samtale med mulighet for spørsmål og kommentarer fra publikum.

09.25–09.30

Hva er de tre viktigste rådene fra Sirkulær Ressurssentral for aktører som ønsker å tilby nye, sirkulære tjenester?
Hva kommer i de neste fredagswebinarene fra Avfallsforsk?

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.

Emil Andresen Rygh

Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

Emil er daglig leder i Sirkulær Ressurssentral, og har i tillegg til daglig drift av selskapet et stort fokus på kunnskapsutvikling og -deling knyttet til ombruk av byggevarer. Før Emil startet i Sirkulær Ressurssentral har Emil jobbet i Sporveien og Statsbygg. Hos sistnevnte jobbet han primært med prosjektledelse, men var også sentral i etablering og oppfølging av systemer for å effektivisere dokumentasjonsdelen av miljøarbeidet i Prosjekt nytt regjeringskvartal.