Slik kan du få midler til ditt FoU-prosjekt

Virkemiddelapparatet er tilført betydelige FoU-midler som Avfall Norges medlemmer kan søke om. Vi inviterer derfor et en rask innføring slik at du kan komme videre med ditt FoU-prosjekt.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Torsdag 10. desember

08.30–08.30

Velkommen

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

08.30–08.45

Foredragsholder: Brage Kjeldby, Seniorrådgiver Klima og miljø, Norges Forskningsråd | Janicke Giæver Seniorrådgiver Avd. klima og miljø, Forskningsrådet

Vil vise noen utvalgte virkemidler for sirkulær økonomi i Forskningsrådet. Innlegget vil være relevant både for private og offentlige aktører.

08.45–09.00

Foredragsholder: Tor Mühlbradt Spesialrådgiver i Bærekraftsdivisjonen, Innovasjon Norge

Hvem kan søke og hvordan søker man om støtte fra Innovasjon Norge?

09.00–09.15

Foredragsholder: Fredrik Bengtsen Markedsrådgiver, Enova


Vil gi et overblikk over de støtteordningene i Enova som er mest relevante for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Målet er at deltakerne sitter igjen med et inntrykk av hva Enova kan bidra med, og å senke terskelen for å ta kontakt for å diskutere gode prosjektidéer. Denne bransjen er viktig for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, og derfor er det viktig for oss at gode energi- og klimaprosjekter kommer opp og fram.

Hvem kan søke og hvordan søker man om støtte fra Enova?

09.15–09.30

Foredragsholder: Janne Bjørntvedt Buhaug Avdelingsdirektør Distrikt og regional næringsutvikling, Viken fylkeskommune

En gjennomgang av hvilke virkemidler fylkeskommunen har for å støtte og utvikle avfallsbransjen. I noen tilfeller kan avfallsbedriftene få direkte støtte, mens det ofte er en indirekte støtte som er rettet mot hjelpeapparatet for bedriftene i Viken.

09.30–09.35

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Case-eksempler fra noen som har brukt virkemiddelapparatet

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Brage Kjeldby

Seniorrådgiver Klima og miljø, Norges Forskningsråd

Brage er ansvarlig for satsingen på sirkulær økonomi i Forskningsrådet. Før han kom til Forskningsrådet i 2020 var han emballasjeutvikler i Orkla Foods Norge.

Janicke Giæver

Seniorrådgiver Avd. klima og miljø, Forskningsrådet

Janicke er nasjonal kontaktperson (NCP) for EU-utlysninger om klima og miljø.

Tor Mühlbradt

Spesialrådgiver i Bærekraftsdivisjonen, Innovasjon Norge

Fredrik Bengtsen

Markedsrådgiver, Enova

Janne Bjørntvedt Buhaug

Avdelingsdirektør Distrikt og regional næringsutvikling, Viken fylkeskommune

Janne har ti års erfaring fra avfallsbransjen, men nå jobber hun med næringsutvikling i Viken fylkeskommune.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge