Slik kan du få midler til ditt FoU-prosjekt

Virkemiddelapparatet er tilført betydelige FoU-midler som Avfall Norges medlemmer kan søke om. Vi inviterer derfor et en rask innføring slik at du kan komme videre med ditt FoU-prosjekt.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Torsdag 10. desember

08.30–08.30

Velkommen

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

08.30–08.45

Foredragsholder: Brage Kjeldby, Seniorrådgiver Klima og miljø, Norges Forskningsråd | Janicke Giæver Seniorrådgiver Avd. klima og miljø, Forskningsrådet

Vil vise noen utvalgte virkemidler for sirkulær økonomi i Forskningsrådet. Innlegget vil være relevant både for private og offentlige aktører.

08.45–09.00

Foredragsholder: Tor Mühlbradt Spesialrådgiver i Bærekraftsdivisjonen, Innovasjon Norge

Hvem kan søke og hvordan søker man om støtte fra Innovasjon Norge?

09.00–09.15

Foredragsholder: Fredrik Bengtsen Markedsrådgiver, Enova


Vil gi et overblikk over de støtteordningene i Enova som er mest relevante for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Målet er at deltakerne sitter igjen med et inntrykk av hva Enova kan bidra med, og å senke terskelen for å ta kontakt for å diskutere gode prosjektidéer. Denne bransjen er viktig for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, og derfor er det viktig for oss at gode energi- og klimaprosjekter kommer opp og fram.

Hvem kan søke og hvordan søker man om støtte fra Enova?

09.15–09.30

Foredragsholder: Janne Bjørntvedt Buhaug Avdelingsdirektør Distrikt og regional næringsutvikling, Viken fylkeskommune

En gjennomgang av hvilke virkemidler fylkeskommunen har for å støtte og utvikle avfallsbransjen. I noen tilfeller kan avfallsbedriftene få direkte støtte, mens det ofte er en indirekte støtte som er rettet mot hjelpeapparatet for bedriftene i Viken.

09.30–09.35

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Case-eksempler fra noen som har brukt virkemiddelapparatet

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen.

Brage Kjeldby

Seniorrådgiver Klima og miljø, Norges Forskningsråd

Brage er ansvarlig for satsingen på sirkulær økonomi i Forskningsrådet. Før han kom til Forskningsrådet i 2020 var han emballasjeutvikler i Orkla Foods Norge.

Janicke Giæver

Seniorrådgiver Avd. klima og miljø, Forskningsrådet

Janicke er nasjonal kontaktperson (NCP) for EU-utlysninger om klima og miljø.

Tor Mühlbradt

Spesialrådgiver i Bærekraftsdivisjonen, Innovasjon Norge

Fredrik Bengtsen

Markedsrådgiver, Enova

Janne Bjørntvedt Buhaug

Avdelingsdirektør Distrikt og regional næringsutvikling, Viken fylkeskommune

Janne har ti års erfaring fra avfallsbransjen, men nå jobber hun med næringsutvikling i Viken fylkeskommune.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge