Slik når vi 50% i 2025

Tilliten til bransjen vår henger i stor grad på evnen vår til å materialgjenvinne mer plast og forrige uke fikk vi forslag til økte krav på bordet. Så hvordan skal bransjen klare å gå fra dagens nivå til 50% i 2025?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Miljødirektoratet har nylig sendt ut forslag om endring i Avfallsforskriften som gjør at vi må øke materialgjenvinningen av plastemballasje betydelig de neste årene. Hvordan skal vi få til dette? Hva må skje med produktene, med kildesorteringsløsningene og på sentralsorteringanleggene? Og hva med bedriftene, hvilke grep må til der? Trenger vi nye virkemidler og nye nedstrømsløsninger? Og hvordan skal vi kommunisere rundt plast for å gjenvinne tillit?

Vi starter med innledninger fra hele verdikjeden der alle innlederne har fått i oppgave å komme med helt konkrete forslag til hva vi må endre fremover. Disse forslagene danne grunnlaget for gruppediskusjoner og en felles oppsummering etterpå.

 1. Sylvia Lofthus fra Coop innleder om forhandlernes rolle i verdikjeden
 2. Jørgen Bakke Fredriksen fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune innleder om kildesortering, tillit og kommunikasjon
 3. Jørgen Ingeberg fra den nye klyngen Circular Packaging Cluster tar utgangspunkt i produsentenes rolle
 4. Stig Ervik fra Norsirk utfordrer med utgangpunkt i produsentansvar og nedstrømsløsninger
 5. Erik Osmundsen fra Norsk Gjenvinning tar utgangspunkt i næringslivsplasten og hva som skjer med den
 6. Noprec som nylig fikk midler fra Handelens Miljøfond for å øke bruken av gjenvunnet plast ser på saken fra gjenvinnernes side
 7. Svein Erik Rødvik fra Grønt Punkt om nye metoder for å nye, krevende mål i 2025.


09.00–09.10

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther, Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge | Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Vi går gjennom hovedtrekkene i det nye forskriftsforslaget fra Miljødirektoratet, tallenes tale og Avfall Norges vurdering av status.

09.10–10.10

 1. Sylvia Lofthus fra Coop innleder om forhandlernes rolle i verdikjeden
 2. Jørgen Bakke Fredriksen fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune innleder om kildesortering, tillit og kommunikasjon
 3. Jørgen Ingeberg fra den nye klyngen Circular Packaging Cluster tar utgangspunkt i produsentenes rolle
 4. Erik Osmundsen fra Norsk Gjenvinning fokuserer på næringslivsplasten
 5. Stig Ervik fra Norsirk utfordrer med utgangpunkt i produsentansvar og nedstrømsløsninger
 6. Noprec som nylig fikk midler fra Handelens Miljøfond for å øke bruken av gjenvunnet plast ser på saken fra gjenvinnernes side
 7. Svein Erik Rødvik fra Grønt Punkt om nye metoder for å nye, krevende mål i 2025.

10.10–10.40

Hver innleder har fått i oppdrag å komme med minst ett konkret endringsforslag. Vi diskuterer i grupper og forsøker å rangere forslagene for å se hva bransjen er enige om.

10.30–11.00

Vi hører fra gruppene og oppsummerer. Hva er vi enige om? Hva bør Avfall Norge ta tak i?

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge