"Sløsesjokket" - Forbrukerperspektiv på ‘bruk og kast’ av tekstiler

I samarbeid med Forbrukerrådet, SIFO og Oslo Met setter vi fokus på forbrukerperspektivet rundt vårt store forbruk av klær og tekstiler, og dermed toppen av avfallspyramiden; kaste mindre og avfallsreduksjon.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Webinaret kan sees som videoopptak her
Presentasjoner fra webinaret kan lastes ned her


Vi setter fokus på forbrukerperspektivet rundt vårt store forbruk av klær og tekstiler

Hvorfor forbruker vi som vi gjør? Hva er konsekvensene? Hvordan kan vi endre adferden? Fra et avfallsperspektiv så er dette toppen av avfallspyramiden; nemlig redusere avfallsmengdene.

Vi diskuterer hvordan:

  • Færre og bedre produkter kan produseres - og dermed forlenge levetid
  • Færre og bedre produkter kan kjøpes, så de er bedre tilpasset kjøperens behov
  • Flere produkter kan brukes lenger fordi de er bedre, og fordi de tas bedre vare på gjennom godt vedlikehold og reparasjon.

Våre fremste eksperter på forbrukeradferd, miljø- og avfallspolitikk skal gi oss deres perspektiver på disse spørsmålene. Vi skal også diskutere hvordan det arbeides politisk, både i Norge og i EU, og i bransjen og blant forbrukere.

Webinaret er gratis og åpent for alle, men det kreves påmelding.

Facebook-event: https://www.facebook.com/event...
(del gjerne videre)

Torsdag 18. februar

09.00–09.05

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Hvorfor arrangerer vi dette webinaret?

09.05–09.35

Hva skjer politisk i Norge og EU som påvirker rammebetingelsene for tekstiler?

09.05–09.15

Foredragsholder: Nina Heidenstrøm Forsker II - Oslo Met, Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Hvor blir levetid av i politiske strategier? Hva er det egentlig levetid brukes til i norske partiprogrammer og i EUs store såkalte «Action Plans»?

09.15–09.25

Foredragsholder: Kiti Gjerstad, Politisk rådgiver, Forbrukerrådet | Paal Frisvold EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning
  • Forbrukerpolitikk som virkemiddel for bedre produkter og lengere levetid i EU og Norge
  • Kommer det tiltak som vil stoppe sløsing med tekstiler?

09.25–09.35

Etter de forberedte innleggene får vi to forberedte kommentarer, samt mulighet for spørsmål fra "salen".

  • Produktkasteloven - Hva skal til for å få til en ansvarlig håndtering av overskuddslager i tekstilbransjen? v/ Siv Elin Ånestad, Framtiden i våre hender
  • Arbeide med PEF (Product Environmental Footprint) - Hva slags konsekvenser vil dette kunne får for klær? Erfaringer fra arbeidet med å utvikle kriterier for PEF for klær i EU. v/ Ingun Grimstad Klepp

09.35–09.40

Pause

09.40–10.10

Bolk 2: Produkt, produksjon og reparasjon

09.40–09.45

Å selge mindre som forretningsidé: Northern Playgrounds strategi mellom bedriftens økonomi og ideologi

Foredragsholder: Jo Egil Tobiasson Founder, CEO, Northern Playground AS

09.45–09.55

«Mote» er planlagt foreldelse, betyr det at EU kan forby moteklær?

Foredragsholder: Tone Skårdal Tobiasson Forfatter og journalist,

09.55–10.05

Reparasjon: Kommer vi til å reparere mer eller mindre om 5, 10 eller 50 år?

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

10.05–10.30

Til denne bolken inviterer vi 3 nye innledere inn for å få deres perspektiver, etterfulgt av en samtale og diskusjon sammen med innlederne.

  • Cecilie Lind, Adm dir Avfall Norge
  • Rasmus Hansson, Adm dir Handelens Miljøfond
  • Gisle Mariani Mardal, Utvikl.leder NF&TA, Norwegian Fashion & Textile Agenda / Norwegian fashionhub

Samtalen ledes av Jens Måge, prosjektleder Tekstil 2025 -Avfall Norge

Ingun Grimstad Klepp

Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Ingun er spesielt opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær (hentet fra Oslo Met sine sider)

Nina Heidenstrøm

Forsker II - Oslo Met, Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning Forbruksforskningsinstituttet SIFO Teknologi og bærekraft

Kiti Gjerstad

Politisk rådgiver, Forbrukerrådet

Paal Frisvold

EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU siden 1997. Han har etablert og bygget opp flere norske næringspolitiske miljøer i Brussel som Miljøstiftelsen Bellona, konsulentselskapet Brusselkontoret, Norsk Industri og Sintef. I dag jobber han som EU-rådgiver for bl.a. Greenpeace for å løfte frem norsk petroleumspolitikk i EUs beslutningsorgan.

Jo Egil Tobiasson

Founder, CEO, Northern Playground AS

Tone Skårdal Tobiasson

Forfatter og journalist,