Smarte byer

Webinaret vil omhandle temaet smarte byer og arrangeres i samarbeid med Smart innovation Norway.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 16. desember

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Eli Haugerud Leder for klynger, Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway jobber for å skape det grønne skiftet og nye arbeidsplasser for dagens og kommende generasjoner. Dette gjøres ved å hjelpe vårt økosystem med å kompetanse, nettverk og kapital for å drive med innovasjon, forskning og kommersialisering. Smart Innovation Norway jobber opp mot kommuner, privat næringsliv og akademia.

08.50–09.05

Foredragsholder: Anja Wingstedt Leder, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway

Smart City er et begrep som brukes over hele verden, og som forklarer hvordan byer og samfunn skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn.

Borg Havn har etablert flere Smart City-prosjekter som legger til rette for forskning, utvikling og innovasjon for bærekraftig havnevirksomhet. Prosjektene stimulerer til eksperimentering, testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til brukere av havnen og nye typer forretningsmodeller som skaper verdi for en fremtidsrettet havn. Anja Wingstedt vil presentere noen utvalgte energi-prosjekter.

09.05–09.20

Foredragsholder: Mikael af Ekenstam Seniorrådgiver, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway

Den demografiske utviklingen, lange avstander og en utfordrende kommuneøkonomi preger mange regioner i Nord-Norge. Mikael skal gi et innblikk i hvordan bruk av teknologi og nye måter å samarbeide på kan bidra til at løse noen av de utfordringene som disse regionene sliter med.

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Eli Haugerud

Leder for klynger, Smart Innovation Norway

Eli Haugerud er en del av ledergruppen i Smart Innovation Norway og er ansvarlig for bedriftenes overordnede aktivitet i de to klyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI. Hun har 12 års bakgrunn fra Tekna hvor hun blant annet hadde rolle som leder for innovasjon, Politisk direktør og leder for profesjonelle nettverk.

Anja Wingstedt

Leder, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway

Anja er involvert i Smart City-programmene i Skiptvet, Halden og Borg Havn, hvor hovedoppgavene er å initiere og levere innovasjonsprosjekter i samarbeid med næringslivspartnere, finansieringsorganisasjoner og offentlig sektor. Hennes fokus er energieffektivisering, digitalisering, bærekraft og Smart City-utvikling i nært samarbeid med norske kommuner, næringsliv, akademia og sluttbrukere.

Mikael af Ekenstam

Seniorrådgiver, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway

Mikael jobber med Smart Narvik, som er et smartbyprogram med partnerne Narvik kommune og Narvik Havn. Programmet skal fremme en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Narvik-regionen. Mikael har tidligere jobbet med avfallsrelaterte problemstillinger som energi- og miljørådgiver og bærekraftsjef i Sweco, samt gjennom styreverv til husholdningsdelen av Hålogaland Ressursselskap.