Ansvarlig ledelse og samarbeidsdrevet innovasjon

I mars er temaet adferdsvitenskap i Avfallforsks fredagswebinarer. Denne uken ser vi på ansvarlig ledelse i bedrifter og samarbeidsdrevet innovasjon. Vi får et konkret eksempel gjennom forskningsprosjektet REBUS, hvor de ser på hvordan bruk av læringsnettverk kan påvirke normer og motivere til atferdsending- i dette tilfellet for å øke ombruk på byggeplassen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 12. mars

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Sylvelin Foldøy Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Stavanger

Ansvarlig lederskap vektlegger bærekraft og samfunnsansvar. Det bygger på interessentteori, hvor man antar at verdiskaping for alle interessenter gavner bedriften mer enn verdiskaping bare for aksjonærene. Hva fører til ansvarlig lederskap,- og hva er konsekvenser av ansvarlig lederskap?

08.45–09.00

Foredragsholder: Selamawit Mamo Fufa Prosjektleder, REBUS-prosjektet, SINTEF

Målet for forskingsprosjektet REBUS er å utvikle kunnskap som vil gjøre det mulig å sikre effektiv ombruk av bygningsmaterialer som en viktig del av overgangen til sirkulære bygg og byggebransje. Innlegget vil presentere REBUS-prosjektet og foreløpige funn fra undersøkelser og gjennomførte intervjuer.

09.00–09.15

Foredragsholder: Marin Kristine Henriksen Doktorgradstipendiat, Høyskolen i Innlandet

Marin Henriksen deltar i REBUS-prosjektet hvor hun særlig ser på bruk av sosiale normer som drivkraft i endring av byggeprosesser.

09.15–09.30

Spørsmål, diskusjon og svar

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Sylvelin Foldøy

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Stavanger

Sylvelin er forsker på ansvarlig lederskap. Hun har erfaring og interesse innen miljøvennlig mobilitet, vaner, sosiale normer, bedrifter og samfunnsansvar samt lederskap. Hun har fra før en master i miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet

Selamawit Mamo Fufa

Prosjektleder, REBUS-prosjektet, SINTEF

Marin Kristine Henriksen

Doktorgradstipendiat, Høyskolen i Innlandet