Lukk søk

Studietur til Stavanger

Avfall Norge planlegger spennende studieturer fremover slik at du kan bli enda bedre kjent med hva andre i bransjen jobber med og dele konkret kunnskap. Først ut er Stavanger i samarbeid med IVAR.

Beskrivelse
Program

Opplev "Miljøparken" og "byttebua" på Forus, sorterings- og plastvaskeanlegget, , gjødselsvarefabrikken på Jæren, pyrolyseanlegget for produksjon av biokull og nærvarme og Ecofiber Recycling. Kun 30 plasser ledig, førstemann til mølla!

Overnatting bestilles og betales av deltakeren selv, rom/frokost 1495,- pr. enkeltrom

Earlybird før 12. april - da øker prisen til 9000 (ikke-medlem)/7000 (medlem)

Tirsdag 14. mai

12.00–16.45

Formiddag:
Oppmøte på Sola Strandhotell.

12:00-13:00
Lunsj på Sola Strandhotell.

13:00
Avreise med buss til «Miljøparken» på Forus. Miljøparken består av en gjenvinningsstasjon, to avfallsforbrenningsanlegg, ett mottaksanlegg for næringsavfall og og ett ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall.

13:20-14:20
Orientering om det nye ettersorteringsanlegget for restavfall, inkl. papirsorteringsanlegg og plastvaskeanlegg

14:20-15:20
Besøk på sorteringsanleggene og plastvaskeanlegget

15:20-16:20
Besøk på «Byttebua» på gjenvinningsstasjonen. Orientering om Miljøparken som helhet.

16:45
Ankomst hotellet.

19:00
Felles middag på Sola Strandhotell

Onsdag 15. mai

08.30–13.00

08:30
Avreise fra hotellet med buss

09:00
Besøk av gjødselsvarefabrikken på Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren, på Mekjarvik (Randaberg kommune). I tilknytning til biogassanlegget på sentralrenseanlegget har IVAR etablert et anlegg som lager et organisk fullgjødselsprodukt («Minorge») av bioresten fra biopgassanlegget. Gjødselsproduktet eksporteres i dag til Vietnam.

10:30
Besøk av Ecofiber Recycling AS i Jåttåvågen, Stavanger. Bedriften demonterer og miljøsanerer kasserte fritidsbåter og resirkulerer bl.a. glassfiberet fra skrogene.

12:00
Besøk av pyrolyseanlegget for produksjon av biokull og nærvarme på Vatne (Sandnes kommune). Anlegget er det første i sitt slag i Norge og bruker treflis fra hage/parkavfall som inputmateriale.

13:00
Avreise til flyplassen Sola. (Ankomst flyplassen: 13:30)