Studietur til Stavanger-regionen

Avfall Norge planlegger spennende studieturer fremover slik at du kan bli enda bedre kjent med hva andre i bransjen jobber med og dele konkret kunnskap. Først ut er Stavanger-regionen.

Beskrivelse
Program

Opplev "Miljøparken" og "byttebua" på Forus, sorterings- og plastvaskeanlegget, gjødselsvarefabrikken på Jæren, pyrolyseanlegget for produksjon av biokull og nærvarme og Ecofiber Recycling. Kun 30 plasser ledig, førstemann til mølla!

Overnatting bestilles og betales av deltakeren selv, rom/frokost 1495,- pr. enkeltrom

Rom bestilles via mail til booking@sola-strandhotel.no eller tlf: 51 94 30 00. Oppgi kode «Avfall Norge» ved bestilling. For å være garantert avtalt pris må rom bestilles innen 29. april. Gjør gjerne deltakerne oppmerksom på at de må gjøre opp rommene direkte på hotellet med kredittkort da hotellet ikke sender faktura på beløp under 5000,-


Tirsdag 14. mai

12.00–16.45

Formiddag:
Oppmøte på Sola Strandhotell.

12:00-13:00
Lunsj på Sola Strandhotell.

13:00
Avreise med buss til «Miljøparken» på Forus. Miljøparken består av en gjenvinningsstasjon, to avfallsforbrenningsanlegg, ett mottaksanlegg for næringsavfall og og ett ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall.

13:20-14:20
Orientering om det nye ettersorteringsanlegget for restavfall, inkl. papirsorteringsanlegg og plastvaskeanlegg

14:20-15:20
Besøk på sorteringsanleggene og plastvaskeanlegget

15:20-16:20
Besøk på «Byttebua» på gjenvinningsstasjonen. Orientering om Miljøparken som helhet.

16:45
Ankomst hotellet.

19:00
Felles middag på Sola Strandhotell

Onsdag 15. mai

08.30–13.00

08:30
Avreise fra hotellet med buss

09:00
Besøk av gjødselsvarefabrikken på Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren, på Mekjarvik (Randaberg kommune). I tilknytning til biogassanlegget på sentralrenseanlegget har IVAR etablert et anlegg som lager et organisk fullgjødselsprodukt («Minorge») av bioresten fra biopgassanlegget. Gjødselsproduktet eksporteres i dag til Vietnam.

10:30
Besøk av Ecofiber Recycling AS i Jåttåvågen, Stavanger. Bedriften demonterer og miljøsanerer kasserte fritidsbåter og resirkulerer bl.a. glassfiberet fra skrogene.

12:00
Besøk hos Sandnes kommune på Vatne og presentasjon av pyrolyseanlegget for produksjon av biokull og nærvarme. Anlegget er det første (og enste) i sitt slag i Norge og bruker treflis fra hage/parkavfall som inputmateriale.

13:00
Avreise til flyplassen Sola. (Ankomst flyplassen: 13:30)