Studietur til Fortum Waste Solutions Kumla med Fagforum farlig avfall

Sjelden anledning til kompetansehevende studietur 20.-21. mars: Se et av Nordens største behandlingsanlegg for organisk farlig avfall.


Beskrivelse
Program


Fagforum farlig avfall – samarbeidsorganet til NFFA og Avfall Norge – fortsetter i 2024 å arbeide for økt kompetanse i hele verdikjeden for farlig avfall. Første aktivitet blir en studietur til et av Nordens største behandlingsanlegg for organisk farlig avfall, Fortum Waste Solution i Kumla, Sverige. Studieturen gjennomføres 20.-21. mars.

Dette blir en unik mulighet til å øke kunnskapen om den håndteringen som foregår i destruksjonsleddet for organisk farlig avfall. Deltakerne vil få økt forståelse for god samhandling i verdikjeden som avfallshåndtering består av. Derved vil denne studieturen kunne bidra til økt kvalitet og sikkerhet i alle ledd.

Studieturen er primært tilrettelagt for de som håndterer avfallet i første ledd, altså driftsoperatører på kommunale farlig avfallsmottak, samt personell på mellomlagre for farlig avfall. På Fortum Waste Solution vil deltakerne se hvordan avfallet sluttbehandles gjennom ulike prosessledd på dette store anlegget hvor betydelige mengder norsk avfall mottas.

Mottakskontroll, innveiing, registrering, behandling og utviklingsarbeid

Turen vil bli spekket med faglig innhold av høy nytteverdi, dvs. til bruk i deltakernes eget arbeid. Transportetappen fra Gardermoen til Kumla (tur / retur) skjer i buss med høy komfortstandard. Både bussturen og felles middag med sosialt samvær vil bidra til mange kollegiale samtaler, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Begrenset antall plasser

Det er sjelden det arrangeres organiserte, felles studiebesøk til Nordens største behandlingsanlegg for organisk farlig avfall. Fagforum farlig avfall oppfordrer derfor medlemmene av NFFA og Avfall Norge til å prioritere denne studieturen for sitt driftspersonell. Det er et begrenset deltakerantall, og fagforumet ber derfor om påmelding snarest.

Detaljer og påmelding

Avreise skjer fra Gardermoen onsdag 20. mars kl. 12:00. Overnatting og middag i Kumla arrangeres på Hotell Stinsen i Hallsberg. Dagen etter gjennomføres befaringen på Fortum Waste Solution kl. 10-15, inkl. lunsj. Det blir god anledning til å stille spørsmål.

Det gjøres oppmerksom på at HMS-bestemmelsene på anlegget forutsetter verneutstyr, og at deltakerne helst tar med noe av dette selv. Mer informasjon om dette i påmeldingsskjemaet.

På vegne av Fagforum farlig avfall ivaretar Avfall Norge påmelding til studieturen. Det er kun 50 plasser, så vi anbefaler rask påmelding for å sikre seg plass.

Onsdag 20. mars

12.00–18.00

Det blir felles buss fra Gardermoen. Påmeldte får tilsendt mer informasjon om oppmøtested, o.l.

19.00–21.00

Felles middag i Hallsberg

Torsdag 21. mars

10.00–15.00


Agenda

15.00–21.00

Retur Gardermoen