Lukk søk

Næringsplast- Hvordan er regelverket og hva gjøres i praksis?

Ukens fredagswebinar med Avfallsforsk arrangeres i samarbeid med Virke. Du får muligheten til å bli bedre kjent med Virkes nye bærekraftssjef, Tord Dale. I tillegg blir det innlegg av vår administerende direktør Cecilie Lind, Mester Grønn og leder for forskning innen sirkulærøkonomi i SINTEF, Susie Jarhen. Se program for mer informasjon!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 29. januar

08.30–08.35

Velkommen og intoduksjon

Foredragsholder: Nancy Strand Senior rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Virkes arbeid med bærekraft og koblingen til Sirkulær økonomi

Foredragsholder: Tord Dale Bærekraftsjef, Virke

08.45–08.55

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

En gjennomgang av regelverket og EU-krav til kildesortering, materialgjenvinning og tiltak i handlingsplan for sirkulær økonomi som treffer næringslivet- med særlig vekt på plastemballasje.

08.55–09.05

Eksempel på hvordan man har jobbet med å finne bedre løsninger for avfall, særlig plastemballasje ,- og redusere mengden plastemballasje inn i butikkene. Hvilke barrierer og utfordringer møtte de underveis.

09.05–09.25

Foredragsholder: Susie Jahren Leder for forskning innen Sirkulærøkonomi, SINTEF

Verdiskapningspotensiale for plast hos næringsliv hentet fra SINTEF-rapporten "Studie av potensialet for verdiskapning og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak og case"

Presentasjon av Plasticircle-prosjektet med fem eksempler på produkter/cases fra prosjektet.

09.25–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Senior rådgiver, Avfall Norge

Tord Dale

Bærekraftsjef, Virke

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Cecilie har lang fartstid i bransjen og bl.a vært leder av gjenvinningsutvalget i Norsk industri, miljørådgiver i diverse konsulentselskaper og jobbet i ulike roller i Ragn-Sells. Hun kommer fra stillingen som næringspolitisk direktør i Avfall Norge.

Susie Jahren

Leder for forskning innen Sirkulærøkonomi, SINTEF