Sirkulær plastemballasje

Fredag holder Avfallsforsk i sammarbeid med Emballasjeforeningen et webinar om utviklingen av plastemballasje samt fremtidig bruk og gjenvinning. Det blir innlegg av direktør i Emballasjeforeningen Kari Bunes, klyngeleder i Circular Packaging Cluster Ola Ronæss og Direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA-gruppen AS Alvhild Hedstein.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 22. januar

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Fra veikart til klynge for sirkulær plastemballasje

Foredragsholder: Kari Bunes Direktør, Emballasjeforeningen

08.45–09.00

Foredragsholder: Alvhild Hedstein Direktør for bærekraft og innovasjon, BAMA-gruppen AS

Å velge miljøriktig emballasje krever kunnskap. Derfor satser vi på forskning, utvikling og innovasjon for nye og forbedrede produkter og emballasje, i tråd med BAMAs innovasjonsstrategi.

BAMA skal benytte miljøriktige og ressursbesparende emballasjeløsninger som sikrer trygge og ferske produkter. Vår emballasje skal bidra til redusert produktsvinn i hele verdikjeden. Vi bruker plast når det er nødvendig, men så lite som mulig. Vi skal ha optimalisert emballasjen på minst 80 prosent av produktene og ha 100 prosent materialgjenvinnbar emballasje innen 2024.

Alvhild viser et par eksempler fra forskningen.

09.00–09.15

Foredragsholder: Ola Ronæss Klyngeleder, Circular Packaging Cluster

Klyngeleder Ola Ronæss gir en beskrivelse av klyngens formål, oppgaver, prioriteringer og status på prosjektarbeid innen innovasjon og utvikling, 22 dager etter oppstart.

09.15–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Kari Bunes

Direktør, Emballasjeforeningen

Alvhild Hedstein

Direktør for bærekraft og innovasjon, BAMA-gruppen AS

Ola Ronæss

Klyngeleder, Circular Packaging Cluster