Lukk søk

Tekstiltsunamien - Hva skjer med overfylte kleslagre og mottak?

Beskrivelse
Program


Tekstil- og klesindustrien står ovenfor flere utfordringer under og etter koronaen

De frivillige / humanitære organisasjonene som samler inn brukte klær melder om overfylte lagre og manglende kapasitet til å ta i mot spesielt ødelagte klær.

Kles- og moteindustrien har produsert store mengder klær som ligger på lager og ikke er solgt pga en nedstengt økonomi og hard konkurranse med nettbutikker. Hva vil skje med de usolgte klærne?

Klær som gis til humanitære og frivillige organisasjoner som Fretex og UFF er definert som donasjoner, ikke avfall. Oppdaterte anslag viser at bare om lag 1% selges videre i bruktbutikker, og 97% av innsamlet brukte tekstiler eksporteres ut av landet.

Webinaret tar for seg disse spørsmålene, og vi diskuterer hvordan vi sammen kan bidra til å løse den store utfordringen som vi har kalt "tekstiltsunamien".

Pris:

Medlem: kr 200
Ikke-medlem: kr 300
Student/Gründermedlem/: Gratis

Gratis for deltagere i Tekstil 2025

Torsdag 19. november

09.00–10.30

Program

09 Velkommen v/ Jens Måge, Avfall Norge

09.05 - 9.20 "Time for Change":
Rapporten fra McKinsey om tekstilindustrien under koronaen. Hva skjer med store varelagre av nye klær som ikke har blitt solgt? Hvordan kan tekstilindustrien omstille seg? (foredragsholder kommer.. )

09.20 - 09.50 Sårbarheten i dagens system
Hva skjer med brukte klær som samles inn? Hvilke utfordringer er det nå med brukte klær som hoper seg opp i mottak og videre nedstrøms-løsninger? Hvor er flaskehalsene for mer ombruk?
Arnt-Willy Hjelle, Leder for bærekraft og innovasjon i Fretex Miljø
Kaj Pihl, Miljø og genbrugsrådgiver i UFF Norge / Humana

09.50 - 10.00 Pause

10.00 - 10.15 Hvordan skal bransjen kommunisere innsamling av tekstil til publikum i tiden framover?
v/ Tekstil 2025 / Avfall Norge

10.15 - 10.30 Spørsmål og avlsutning