Tekstiltsunamien - Hva skjer med overfylte kleslagre og mottak?

Beskrivelse
Program


Tekstil- og klesindustrien står ovenfor flere utfordringer under og etter koronaen

De frivillige / humanitære organisasjonene som samler inn brukte klær melder om overfylte lagre og manglende kapasitet til å ta i mot spesielt ødelagte klær.

Kles- og moteindustrien har produsert store mengder klær som ligger på lager og ikke er solgt pga en nedstengt økonomi og hard konkurranse med nettbutikker. Hva vil skje med de usolgte klærne?

Klær som gis til humanitære og frivillige organisasjoner som Fretex og UFF er definert som donasjoner, ikke avfall. Oppdaterte anslag fra PlanMiljø og Østfoldforskning /Norsus for Miljødirektoratet jan 2020, viser at bare om lag 1% av innsamlede brukte tekstiler selges videre i ombruksbutikker, mens 97% eksporteres ut av landet.

Webinaret tar for seg disse spørsmålene, og vi diskuterer hvordan vi sammen kan bidra til å løse den store utfordringen som vi har kalt "tekstiltsunamien".

Pris:

Medlem: kr 200
Ikke-medlem: kr 300
Student/Gründermedlem/: Gratis

Gratis for deltagere i Tekstil 2025

Torsdag 19. november

09.00–10.30

Program

09 Velkommen v/ Jens Måge, Fagrådgiver i Avfall Norge / prosjektleder Tekstil 2025

09.05 - 9.20 "Time for Change":
Rapporten fra McKinsey om utfordringer og muligheter for tekstilindustrien under koronaen. Hva skjer med store varelagre av nye klær som ikke har blitt solgt? Hvordan kan tekstilindustrien omstille seg?
Solveig Johannessen Gilleberg, REdu-intern i Avfall Norge
Presentasjon

09.20 - 09.50 Sårbarheten i dagens system
- Hva skjer med brukte klær som samles inn? Hvilke utfordringer er det nå med brukte klær som hoper seg opp i mottak og videre nedstrøms-løsninger? Hvor er flaskehalsene for mer ombruk?
Arnt-Willy Hjelle, Leder for bærekraft og innovasjon i Fretex Miljø - presentasjon
Kaj Pihl, Miljø og genbrugsrådgiver i UFF Norge / Humana - presentasjon

09.50 - 10.00 Pause

10.00 - 10.15 Hvordan skal bransjen kommunisere innsamling av tekstil til publikum i tiden framover?
Gunhild Solberg, repr. for arbeidsgruppe kommunikasjon Tekstil 2025, leder for Avfall Norges kommunikasjonsgruppe, markeds- og kommunikasjonssjef Sirkel Glass AS og Sirkel Materialgjenvinning AS
Presentasjon


10.15 - 10.30 Spørsmål og avslutning