Utfordringer i matsirkelen

Årets Innovasjonsworkshop i Avfallsforsk skal handle om matsirkelen. Nærmere bestemt hvordan vi kan løfte matavfall høyere opp i avfallshierarkiet og øke verdiskapingen. På dette innledende webinaret skal problemstillingene i matsirkelen beskrives og drøftes. Den 4. november møtes vi for å finne løsninger gjennom verdikjedesamarbeid og i samarbeid med gründere.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Det er særlig to tema det blir fokusert på i år: det ene er hvordan frukt- og grøntavfall kan brukes i produksjonen av dyrefor. Det andre tema er matavfall og plastemballasje, hvordan kan emballasjen i største mulig grad sorteres vekk tidlig i verdikjeden.

Deltakere fra hele verdikjeden er velkommen til å delta, og vi ønsker også gründere og start-ups velkommen.

Webinaret er en del av et lenger innovasjonsprogram:

Verdikjeder og aktører (august – september):

No Waste! og Avfallsforsk går i dialog med aktører i ulike verdikjeder, hvor vi starter med å ta tak i utfordringene til noen av de større produsentene og mottakere av matavfall og organisk avfall. Deretter følger vi opp med andre aktører i verdikjedene, for å innhente deres utfordringer. Det hele summeres opp i presentasjon som viser de ulike aktørene og utfordringene (avfallssirklene).

Deretter starter en tre-trinns innovasjonsprosess:

1. Åpen innovasjonsprosess (Zoom 28.9.21):

Vi tar utgangspunkt i noen verdikjeder hvor de aktørene vi har vært i dialog med presenterer sine utfordringer med matavfall/organisk avfall. Gründere, bedrifter og fagressurser inviteres inn for å få en forståelse for problemstillingene, eller fylle på med mer kunnskap og kompetanse.

2. Dialog (september – oktober)

Nå er det opp til gründere og bedrifter med mulige løsninger å utvikle sine ideer videre i samarbeid med problemeierne. Det blir anledning til å booke digitale/fysiske møter for å starte dialogen mellom problemeier/løser.

3. Felles pitchedag i Asker 4. november 2021

På denne dagen får problemløserne (gründere og bedrifter) mulighet for å finpusse på sine løsninger i dialog med problemeierne, før disse pitches for problemeierne og de andre deltagerne denne dagen. Innovative løsninger og samarbeidsprosjekter vil kunne kobles på nettverket og ordningene til No Waste!, Avfallsforsk og Innovasjon Norge og få hjelp videre.


Tirsdag 28. september

08.30–08.35

Foredragsholder: Tina Wågønes, Daglig leder, NoWaste! - klyngen | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Avfallsforsk og klyngen NOWaste fortsetter samarbeidet om innovasjon knyttet til Matsirkelen, og med støltte fra Innovasjon Norge.

08.35–08.40

Foredragsholder: Hanne Wetland Knowit, Innovasjonsfasilitator

Dette webinaret er starten på en prosess som skal ende i heldags innovasjonsworkshop 4. november. Samarbeid i verdikjedene og innspill fra grundere & startups står sentralt.

08.40–08.45

Verdikjeden for frukt og grønt og hvordan vi presenterer problemene i dag

Foredragsholder: Hanne Wetland Knowit, Innovasjonsfasilitator

08.45–09.00

Foredragsholder: Bård Fuglevik HMS-sjef, Findus i Vestfold.

Findus som produserer frosne grønnsaker og pommes frites vil gå gjennom sin verdikjede. Verdikjeden strekker seg fra lokale bønder via produksjonsleddet og dagens avfallshåndtering som stort sett er dyrefor og biogass.

09.00–09.15

tba

09.15–09.30

Foredragsholder: Aud Mari Folden produsent og nestleder i styret, Gartnerhallen

, som er produsent og nestleder i styret til Gartnerhallen

09.30–09.45

Foredragsholder: Halvard Hauer Fagsjef for miljø, NorgesGruppen

Norgesgruppen har gjennomført en rekke tiltak for å redusere matsvinn. Frukt /grønt representerer varegrupper med særlige utfordringer som vil belyses i dette innlegget.

09.45–10.00

Matsentralen

Foredragsholder: Cristiano Aubert Daglig leder og styreleder i Matsentralen Norge., Matsentralen Oslo

10.00–10.10

Pause

10.10–10.25

Foredragsholder: Sigrid Hilsen Direktør innovasjon og forretningsutvikling, Lindum

Matavfall fra næringsliv som inneholder emballasje - og hvilke utfordringer dette skaper når avfallet kommer til Lindum.

10.25–10.40

Foredragsholder: Terje Kirkeng Prosjekt- og utviklingsansvarlig, Vesar

Tema for innlegget er renere/mer matavfall fra husholdninger/næring, emballasjeproblematikk, videre bruk av avfallet som insektproduksjon.

10.40–10.55

Foredragsholder: Ivar Sørby Ass. daglig leder, Greve biogass - den magiske fabrikken

Biogassproduksjon basert på matavfall - hvilke utforderinger møter vi?

10.55–11.10

Foredragsholder: Toralf Igesund , BIR

Fra matavfall via insektsproduksjon til dyrefor.

11.10–11.30

Diskusjon, innspill og spørsmål fra deltakere

Tina Wågønes

Daglig leder, NoWaste! - klyngen

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke. Hun jobber som en del av sekreteriatet i Avfallsforsk.

Hanne Wetland

Knowit, Innovasjonsfasilitator

Hanne Wetland er innovasjonsfasilitator i Knowit. Hun har tidligere lang fartstid i blant annet Innovajson Norge.

Bård Fuglevik

HMS-sjef, Findus i Vestfold.

Aud Mari Folden

produsent og nestleder i styret, Gartnerhallen

Halvard Hauer

Fagsjef for miljø, NorgesGruppen

Cristiano Aubert

Daglig leder og styreleder i Matsentralen Norge., Matsentralen Oslo

Sigrid Hilsen

Direktør innovasjon og forretningsutvikling, Lindum

Terje Kirkeng

Prosjekt- og utviklingsansvarlig, Vesar

Ivar Sørby

Ass. daglig leder, Greve biogass - den magiske fabrikken

Toralf Igesund