Batterier og bærekraftig ressursbruk

Hva er og blir batterienes rolle i sirkulærøkonomien og det grønne skiftet, og hvordan kan vi sikre bærekraft i omstillingen? Etterspørselen etter batterier kommer til øke raskt de kommende årene. Klarer gjenvinningsindustrien å holde følge?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 22. oktober

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Morten Onsrud Fagsjef batterier, Norsirk AS

Lær mer om virkemiddelet produsentansvar og hvordan dette tilrettelegger for håndteringen av avfall eksemplifisert gjennom kasserte batterer. Dagens utfordringer diskuteres og vi ser inn i krystallkulen for hva fremtiden vil bringe.

08.50–09.05

Foredragsholder: PM Karlsson Kommunikasjons- og markedssjef, Batteriretur

Norge vil være best på El-bil, hvordan håndterer vi batteriene?

09.05–09.20

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge
  • Utfordringer med bærekraft og det grønne skiftet
  • Den 4. industrielle revolusjon, hva kreves?
  • Er det nok metaller og mineraler?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Morten Onsrud

Fagsjef batterier, Norsirk AS

Morten Onsrud har jobbet med batterier i Norsirk siden 2018. Han har en doktorgrad i materialteknologi fra NTNU, med vekt på batterier. Morten Onsrud var styremedlem i Avfallsforsk 2019-2021

PM Karlsson

Kommunikasjons- og markedssjef, Batteriretur

PM Karlsson har jobbet med kommunikasjon og markedsføring i Batteriretur siden 2016. Han har tidligere vært frilansmusiker i mange år.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.