Virkemiddelapparatet med et internasjonalt fokus

I løpet av de to første fredagene i januar vil virkemiddelapparatet være i fokus. Denne første fredagen med et internasjonalt fokus. Hva er mulighetene for samarbeid, støtte og finansiering, og hva skal til for å lykkes? Webinaret har særlig fokus på EU-relaterte virkemidler og erfaringer.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen til et nytt år med Avfallsforsk

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

EU - relevante virkemidler for norske aktører

Foredragsholder: Kaya Grjotheim Miljøråd, Norges delegasjon til EU

08.50–09.05

Forskningsrådet presenterer tilgjengelige muligheter

Foredragsholder: Inger Nordgard Spesialrådgiver- Horisont Europa, Forskningsrådet

09.05–09.15

Erfaringer med det internasjonale virkemiddelapparatet

09.15–09.25

Foredragsholder: Hans Peter Arp Seniorforsker, NGI - Norges Geotekniske Institutt

Hvilke muligheter og utfordringer møter man når man leder eller deltar i EU-finansierte prosjekter?

09.25–09.30

Hva kan Avfallsforsk-nettverket bidra med for å øke norsk deltakelse i tilgjengelige EU-programmer?

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Kaya Grjotheim

Miljøråd, Norges delegasjon til EU

Kaya Grjotheim har vært miljøråd i Brussel siden 2019. Hun er utdannet ingeniør og har tidligere arbeidet i Miljødirektoratet og i Zero.

Inger Nordgard

Spesialrådgiver- Horisont Europa, Forskningsrådet

Hans Peter Arp

Seniorforsker, NGI - Norges Geotekniske Institutt

Hans Peter Arp har en doktorgrad i miljøkjemi og har arbeidet ved NGI siden 2008. Han er tilknyttet NTNU som professor II.