Virksomhetsstyring - med data og bærekraft i fokus

Velkommen til årets arrangement i regi av Avfall Norges nettverk for virksomhetsstyring. Påmeldingfrist tirsdag 10. oktober. Merk at programmet er under utvikling (forbehold om endringer).

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

18.-19. oktober inviterer vi til seminar om virksomhetsstyring i Avfall Norges Sirkulærhub.

Blant temaene er Kostra og standardisering, anskaffelse av IT-løsninger og klimaregnskap og bærekraftsrapportering. Vi får også høre ReMidts erfaring med å lage en Min side-løsning for innbyggerne. Se full oversikt under Program-fanen.

I tillegg til faglig utbytte, er seminaret en god arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Annen praktisk info:

Påmeldingsfrist: tirsdag 10. oktober

Deltakerliste finnes her

Onsdag 18. oktober

12.00–13.00

Lunsj og mingling

13.00–13.10

Velkommen og innledning

13.10–13.50

Foredragsholder: Mona Eide Onstad , Statistisk sentralbyrå

Mona Eide Onstad i SSB deltar med et digitalt innlegg om Kostra og standardisering.

13.50–14.00

Pause

14.00–14.45

Foredragsholder: Jan Sandtrø Advokat MNA,

Advokat Jan Sandtrø vil gå gjennom hvordan sikre en god prosess ved anskaffelse av it-løsninger og hvordan man sikrer seg som kunde, som hvilke kontrakter som kan benyttes, sentrale bestemmelser for å sikre gode løsninger og rett til eierskap til data, datasikkerhet, bruk av leverandører/underleverandører, alternative leveransemåter som sky eller on-prem, bruk av kunstig intelligens, forhold til leverandør og bytte av leverandør, informasjonssikkerhet og personvern mv.

14.45–15.00

Pause - diskusjon og mingling

15.00–15.30

Foredragsholder: Magnus Solberg Avdelingsdirektør kommunalteknikk, Norkart

Norkart jobber med å modernisere KOMTEK-porteføljen hvor automatisering og selvbetjening står sentralt. Her er god tilgang til, og deling av data, sentralt for å få ønsket effekt. Vi deler våre mål for KOMTEK og hva det kan gi av økt kundeverdi.

15.30–16.00

Foredragsholder: Frode Hølleland Salg og Marked med ISY ProAktiv, Norconsult Digital AS

Norconsult Digital har i flere år jobbet med å tilgjengeliggjøre fagdata fra ISY ProAktiv gjennom moderne grensesnitt.
Med fokus på rapporteringsverktøy og API-tjenester får kundene mulighet til å automatisere hverdagen, både for seg selv og innbyggerne.

18.00–21.00

Felles middag på Sentralen

Torsdag 19. oktober

09.00–09.45

Foredragsholder: Mariann Rosmo Eldegard Leder kundesenter, ReMidt

I tillegg til å ha økt kvaliteten og kundeservicen, har Min side vært en viktig del av jobben med å få automatisert og effektivisert arbeidsoppgavene hos ReMidt.

Løsningen ble etablert i forbindelse med utrulling av nye beholdere til alle husholdninger i 2021, men har i ettertid blitt en del av et samarbeid mellom flere renovasjonsselskaper, kalt ReIT. Min side er bygd på en integrasjonsplattform som syr sammen data fra flere systemer og kilder, og bygger funksjonalitet og tjenester på toppen av dette.

Hør blant annet om tjenester som bytte av beholdere, autorisasjon ved hjelp av Altinn og søknad om fritak fra renovasjonsordningen.

09.45–10.00

Pause

10.00–10.45

Foredragsholder: Mats Lorentsen Head of Advisory, Business Development & Sustainability, Azets Insight AS
  • Introduksjon til regulatoriske føringer som krever strukturert bærekraftsdata og føringer for avfallsbransjen
  • Hvordan en integrasjon mot regnskapssystemet kan gi virksomheten et forsprang innen klimaregnskap og bærekraftsrapportering
  • Virksomhetsstyring og rapportering av bærekraftsdata til interessenter
  • Bedriftseksempel på bruk av bærekraftsystemet Azets Sustainability

10.45–11.00

Pause

11.00–11.45

Foredragsholder: Henning Bjørshoel Manager| Digital | ERP, BDO AS

Effektivisering av fakturaflyt ved hjelp av xledger med følgende temaer;

  • Automatisering av fakturabehandling
  • Fakturamottak
  • Automatisk forslag til kontering
  • Automatisk kontering basert på regler

11.45–12.00

Foredragsholder: Roger Stigum , Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)

Roger innleder på en diskusjon. "Hvordan skal vi sikre tilgang til våre historiske og framtidige data?"

12.00–12.30

Lunsj

Mona Eide Onstad

Mona jobbar som førstekonsulent i SSB. Ansvarsområda inkluderar Avfall frå hushalda og Avfallshandtering. Av utdanning har Mona ein master i samfunnsøkonomi med fokus på klima og miljø.

Jan Sandtrø

Advokat MNA,

Advokat Jan Sandtrø er en uavhengig advokat som bistår klienter innenfor krysningsfeltet mellom juss og teknologi. Han har lang erfaring og omfattende ekspertise innenfor personvern, GDPR, kontrakter for programvare og leveranser, rettigheter for teknologi, digital markedsføring mv. Jan Sandtrø har vært advokat og partner i en rekke advokatfirmaer, samt juridisk direktør i ett større teknologiselskap. Se mer på sandtro.no og https://www.linkedin.com/in/sandtro/.

Magnus Solberg

Avdelingsdirektør kommunalteknikk, Norkart

Frode Hølleland

Salg og Marked med ISY ProAktiv, Norconsult Digital AS

Mariann Rosmo Eldegard

Leder kundesenter, ReMidt

Mariann er leder for kundesenteret i ReMidt, et interkommunalt renovasjonsselskap som er eid av 17 kommuner i Trøndelag/Møre og Romsdal. Her har hun jobbet siden 2007, da hun startet som lærling i kontorfaget. De siste par årene har hun jobbet mye med å få effektivisert og automatisert flere av arbeidsoppgavene i ReMidt. For tiden tar hun studiet Ledelse og digitalisering ved Høgskolen i Innlandet.

Mats Lorentsen

Head of Advisory, Business Development & Sustainability, Azets Insight AS

Mats er leder for forretningsutvikling og bærekraft i Azets Advisory i Norge og bistår virksomheter over hele landet med forretningsutvikling og bærekraftstjenester. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, bærekraftsrapportering, klimaregnskap, bærekraftige strategier, samt hvordan bruke innsikt til å skaffe seg konkurransefortrinn.

Manager| Digital | ERP, BDO AS

Henning er Manager på tjenesteområdet ERP-system i BDO Digital. Han er systemkundeansvarlig for Xledger-kunder, leder og deltar i implementeringsprosjekter og har ansvar for å vedlikeholde og videreutvikling av Xledger-kunder. Henning har jobbet med Xledger og ulike andre ERP-system siden 2014 og opparbeidet seg bred erfaring i systemet samt han har jobbet med regnskap og rådgiving mot ulike bransjer.

Nøkkelkvalifikasjoner er å se sammenhengen mellom oppsett av økonomiløsning og effektiv bruk av løsningen av sluttbruker. Samt samhandling mellom systemer og rapportering formål. Han har også god erfaring innenfor prosjektledelse.

Roger Stigum