Webinar Avfallsforsk 4.9.20

Fredag 4. september starter Avfallsforsk en ny webinar-serie. Målet er en møteplass for avfallsselskaper, forskere, grundere, konsulenter, klynger, studenter og unge i bransje

Beskrivelse
Program

Tema på det første webinaret blir mikroalger. Innledere blir Dorinde Kleinegris fra Norce, sammen med Toralf Igesund fra BIR.

Webinaret ser nærmere på hvilken måte matavfall prosesseres for å bli kunne bli gjødsel for mikroalgeproduksjon. Kan mikroalger bli en del av et bærekraftig fiske- og dyrefor? Hvilke barrierer har man møtt i regelverket og i markedet?

I tillegg vil Norce og BIR si noe om sine erfaringer fra forskningssamarbeidet, og hvordan et slikt samarbeid kan styrkes fremover.

Webinarserien skal formidle informasjon om de mange prosjektene og initiativene som pågår, og bidra til at flere både kan anvende kunnskapen, ta del i nye prosjekter og finne interssante samarbeidspartnere. I tillegg skal webinarserien bidra til at vi får frem ny kunnskap fra studenter og nyutdannede som har kommet inn i bransjen.

Agenda

08.30 Velkommen v/ Nancy Strand, seniorrådgiver i Avfall Norge, prosjektleder Avfallsforsk

08.35 Dorinde Kleinegris, forsker ved NORCE Norwegian Research Centre AS:

Mikroalger, hva er det, hvordan kan algene anvendes,

hvordan har Norce samarbeidet med BIR

08.55 Toralf Igesund, FoU-sjef BIR

Hvordan bruke mikroalger for å utnytte matavfall.

Hvordan kommersialisere - utfordringer i markedet

Regulatoriske utfordringer (EU og Norge)

09.15 Samtale - hvordan kan samarbeidet med forskningssektoren og avfalls- og gjenvinningsbransjen styrkes?

09.25 Avslutning. Innspill til nye webinar-tema

09.30 Slutt

Dette webinaret blir på Google Meet, ikke Zoom som tidligere annonsert.
Lenke: https://meet.google.com/ywn-yx...

Videomøter:
Avfall Norge bruker Google Meet. Bruk Google Chrome nettleser og lim inn linken der. Husk unmute mikrofonen når du snakker.
Test linken i god tid på forhånd.
Meet fungerer også med: Mozilla Firefox, Microsoft Edge og Apple Safari. Microsoft Internet Explorer 11 fungerer også, men krever en plug-in.
Beregn minst 10 minutter til å teste hvis det er første gang du bruker Meet.
--
Video Conference:
Avfall Norge uses Google Hangout. Google Chrome browser is recommended, paste the link there. Remember to turn the microphone on when talking.
Test links well in advance.

Fredag 4. september

08.30–09.30

08.30 Velkommen v/ Nancy Strand, seniorrådgiver i Avfall Norge, prosjektleder Avfallsforsk

08.35 Dorinde Kleinegris, forsker ved NORCE Norwegian Research Centre AS:

Mikroalger, hva er det, hvordan kan algene anvendes,

hvordan har Norce samarbeidet med BIR

08.55 Toralf Igesund, FoU-sjef BIR

Hvordan bruke mikroalger for å utnytte matavfall.

Hvordan kommersialisere - utfordringer i markedet

Regulatoriske utfordringer (EU og Norge)

09.15 Samtale - hvordan kan samarbeidet med forskningssektoren og avfalls- og gjenvinningsbransjen styrkes?

09.25 Avslutning. Innspill til nye webinar-tema

09.30 Slutt