Webinar: Batterikampanje i Rogaland

I begynnelsen av januar lanserte IVAR, Renovasjonen IKS, Rogaland brann- og redning og NordRen en kampanje for å få batterier ut av restavfallet. I webinaret forteller IVAR om kampanjen og kampanjemateriellet som er fritt tilgjengelig for andre i bransjen som ønsker å gjøre noe lignende.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Feilsorterte batterier er et stort problem for anlegg over hele landet. I fjor startet IVAR og en rekke samarbeidspartnere planleggingen av en regional kampanje for å få flere til å sortere brukte batterier riktig.

Flere pressetreff, en rekke NRK-innslag og én storbrann senere ble endelig kampanjen lansert i begynnelsen av januar.

I webinaret forteller IVAR om sine erfaringer, og deler gode råd til andre som ønsker å gjøre noe lignende.

Torsdag 26. januar

10.00–10.10

Batterier og brann - den store bransjeutfordringen

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

10.10–10.30

Foredragsholder: Åse-Lill Hansen - Kommunikasjonskonsulent, IVAR IKS

Åse-Lill Hansen, kommunikasjonskonsulent i IVAR IKS og ansvarlig for batterikampanjen forteller om prosessen, handlingsplanen, kampanjemateriellet og den foreløpige responsen.

10.30–10.50

Spørsmål

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Åse-Lill Hansen

- Kommunikasjonskonsulent, IVAR IKS

Åse-Lill Hansen er kommunikasjonskonsulent i IVAR IKS, der hun jobber med planlegging, organisering og formidling av intern og ekstern informasjon, samt markedskampanjer.