Bioseminaret 2020 - Sirkulær bioøkonomi

Dag Olav Hessen, Paal Frisvold, Miljødirektoratet, KLD og våre fremoverlente medlemmer gir deg perspektiver og siste nytt om den sirkulære bioøkonomien.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel, biokull og kompost, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

I år er Bioseminaret endret til en komprimert digital versjon "Sirkulær bioøkonomi 2020" på Zoom.

Program oppdateres under programfanen.

Foruten oppdateringen på den sirkulære bioøkonomien, rammebetingelser og presentasjon av nye prosjekter, så er vi i år veldig glade for å kunne ønske velkommen biologiprofessor Dag Olav Hessen fra UiO. Han er aktuell med sin bok «Verden på vippepunktet» som ble lansert tidligere i år.

Påmeldte
Lenke til presentasjoner; se programmet under programfanen

Torsdag 24. september

12.55–13.00

HUSK test lenken på forhånd. Er dette første gangen på Zoom, så beregn gjerne 10 minutter til uttesting i forkant.
Møteregler:
- Ha gjerne vide på under webinaret. Det er hyggelig for foredragsholderne å se hvem de snakker til, og med.
- Hold mikrofonen dempet til du tar eller får ordet.
- Spørsmål kan meldes inn via chat eller direkte i møtet hvis det inviteres til det av møteleder.

Zoomlenken sendes til påmeldte i forkant av webinaret.

13.00–13.05

Velkommen til Bio webinaret 2020

Foredragsholder: Leif Ydstebø Prosessingeniør, IVAR IKS

13.05–13.25

Foredragsholder: Dag Olav Hessen Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO

Biologiprofessor Dag O. Hessen kom tidligere i år med boken «Verden på vippepunktet». Boken handler om klimaendringer og miljøødeleggelser. I NRKs bokanmeldelse 28.2. skisseres en drakamp mellom tekno-optimistene og øko-pessimistene, hvor Hessen heller mot den siste grupperingen.

Teknologi har gjort mye bra, men hva er prisen for planeten?

Presentasjonen

13.25–13.45

13.45–13.55

Foredragsholder: Tord P.R.L. Araldsen, Prosjektleiar Biogass, Indre Hordaland Miljøverk IKS / Biogass Oslofjord | Lene Pilskog Leder, Invest In Sunnhordland

13.55–14.00

Kaffepause

14.00–14.10

Foredragsholder: Ketil Stoknes Forsker PhD, Lindum AS

Karbonfangst, lagring og bruk (CCUS) - hvordan bidrar biologisk behandling?

Ketil Stoknes har disputert med sin doktogradsavhandling "Circular food; crops from digested waste in a controlled environment".

Maten vi spiser kan ha en enorm miljøpåvirkning. Biff, tomater og brød blir typisk produsert og transportert ved hjelp av fossile ressurser, mens næringsstoffer går tapt og mye av produktet blir kastet bort på vei til tallerkenene våre.

En måte å møte denne utfordringen på er å kombinere behandling av bioavfall med matdyrking i lukkede økosystemer. Stoknes har analysert matproduksjon i lukkede systemer slik romfartsbyråer som NASA og ESA har testet ut i flere tiår med mål om å kunne bo på Mars hvor dette er den eneste måten å overleve. Den gode nyheten er at dette også kan gjøres på jorden.

Se Ketils egen youtube-video hvor hans forskning presenteres på pedagogisk vis på 30 minutter.

Presentasjon fra bioseminaret

14.10–14.15

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

14.15–14.35

Foredragsholder: Massimo Centemero Direttore Generale - Daglig leder, Consorzio Italiano Compostatori (CIC)
  • EUs handlingsplan for jord til bord (“Farm to fork”)
  • “Bringing nature back to our lives” EUs strategi for bevaring av biologisk mangfold og matjord
    v/ Paal Frisvold, EU-rådgiver Avfall Norge (14.15 - 14.25)
  • Soil loves compost - presentasjon av det europeisk initiativet S.O.S. - Save Organics in Soil v/ Massimo Centemero, Daglig leder Consorzio Italiano Compostatori (CIC) - nestleder i styret for European Compost Network (14.25 - 14.35).
    Last ned presentasjonen

14.35–15.00

Foredragsholder: Leif Ydstebø Prosessingeniør, IVAR IKS

Vi oppsummerer webinaret med en panelsamtale med innlederne og spørsmål fra "salen".
Ledes av Leif Ydstebø.

Leif Ydstebø

Prosessingeniør, IVAR IKS

Leder Avfall Norges faggruppe for biologisk behandling

Dag Olav Hessen

Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO

Torkil Dyb Remøy

Senior Advisor, Miljødirektoratet

Irene Lindblad

Seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet

Tord P.R.L. Araldsen

Prosjektleiar Biogass, Indre Hordaland Miljøverk IKS / Biogass Oslofjord

Lene Pilskog

Leder, Invest In Sunnhordland

Lene Pilskog har mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og har bred erfaring innen utviklingsprosjekter inne offentlig og privat sektor. Hun har også stor interesse og er en pådriver for regional nærings- og samfunnsutvikling.

Ketil Stoknes

Forsker PhD, Lindum AS

Ketil Stoknes har arbeidet som forsker ved Lindum siden 2009, og tok i 2020 en doktorgrad i biologi innen temaet "sirkulær mat". Han er tilknyttet NMBU som ass. professor.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Massimo Centemero

Direttore Generale - Daglig leder, Consorzio Italiano Compostatori (CIC)