Lukk søk

Bioseminaret 2020 - Sirkulær bioøkonomi

Dag Olav Hessen, Paal Frisvold, Miljødirektoratet, KLD og våre fremoverlente medlemmer gir deg perspektiver og siste nytt om den sirkulære bioøkonomien.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel, biokull og kompost, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

I år er Bioseminaret endret til en komprimert digital versjon "Sirkulær bioøkonomi 2020" på Zoom.

Program oppdateres under programfanen.

Foruten oppdateringen på den sirkulære bioøkonomien, rammebetingelser og presentasjon av nye prosjekter, så er vi i år veldig glade for å kunne ønske velkommen biologiprofessor Dag Olav Hessen fra UiO. Han er aktuell med sin bok «Verden på vippepunktet» som ble lansert tidligere i år.

Påmeldte

Torsdag 24. september

12.55–13.00

HUSK test lenken på forhånd. Er dette første gangen på Zoom, så beregn gjerne 10 minutter til uttesting i forkant.
Møteregler:
- Ha gjerne vide på under webinaret. Det er hyggelig for foredragsholderne å se hvem de snakker til, og med.
- Hold mikrofonen dempet til du tar eller får ordet.
- Spørsmål kan meldes inn via chat eller direkte i møtet hvis det inviteres til det av møteleder.

Zoomlenken sendes til påmeldte i forkant av webinaret.

13.00–13.05

Velkommen til Bio webinaret 2020

Foredragsholder: Leif Ydstebø, Prosessingeniør, IVAR IKS | Jens Måge Fagrådgiver biologisk behandling, Avfall Norge

13.05–13.25

Foredragsholder: Dag Olav Hessen Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO

Biologiprofessor Dag O. Hessen kom tidligere i år med boken «Verden på vippepunktet». Boken handler om klimaendringer og miljøødeleggelser. I NRKs bokanmeldelse 28.2. skisseres en drakamp mellom tekno-optimistene og øko-pessimistene, hvor Hessen heller mot den siste grupperingen.

Teknologi har gjort mye bra, men hva er prisen for planeten?

13.25–13.45

Foredragsholder: Torkil Dyb Remøy, Senior Advisor, Miljødirektoratet | Jens Måge, Fagrådgiver biologisk behandling, Avfall Norge | Irene Lindblad Seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet
  • Mulige virkemidler for økt produksjon og bruk av biogass v/ Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet (13.25 - 13.35)
  • Utfasingsplan torv v/ Irene Lindblad, Klima- og miljødepartementet (13.35 - 13.40)
  • Forskrift obligatorisk utsortering matavfall v/ Jens Måge, Avfall Norge (13.40 - 13.45)

Inkl spørsmål og svar i hver bolk.

13.45–13.55

Foredragsholder: Tord P.R.L. Araldsen, Prosjektleiar Biogass, Indre Hordaland Miljøverk IKS / Biogass Oslofjord | Lene Pilskog Leder forretningsutvikling, RENEVO
  • Biogass Vestland - nye prosjekter på Vestlandet v/ Tord P.R.L. Araldsen, Prosjektleiar Biogass, IHM Voss (13.45 - 13.50)
  • Biogass på Stord - videobefaring fra anleggsbygging - perspektiver på bioavfallsressurser i Norge, herunder bruk av fiskeslam, rammebetingelser for biogass og biogjødsel v/ Lene Pilskog leder Forretningsutvikling, RENEVO (tidl. Sunnhordland Naturgass) (13.50 - 13.55)

13.55–14.00

Kaffepause

14.00–14.10

Foredragsholder: Ketil Stoknes Forsker PhD prosjektleder bioteknologi, Lindum AS

Karbonfangst, lagring og bruk (CCUS) - hvordan bidrar biologisk behandling?

Ketil Stoknes har disputert med sin doktogradsavhandling "Circular food; crops from digested waste in a controlled environment".

Maten vi spiser kan ha en enorm miljøpåvirkning. Biff, tomater og brød blir typisk produsert og transportert ved hjelp av fossile ressurser, mens næringsstoffer går tapt og mye av produktet blir kastet bort på vei til tallerkenene våre.

En måte å møte denne utfordringen på er å kombinere behandling av bioavfall med matdyrking i lukkede økosystemer. Stoknes har analysert matproduksjon i lukkede systemer slik romfartsbyråer som NASA og ESA har testet ut i flere tiår med mål om å kunne bo på Mars hvor dette er den eneste måten å overleve. Den gode nyheten er at dette også kan gjøres på jorden.

Se Ketils egen youtube-video hvor hans forskning presenteres på pedagogisk vis på 30 minutter.

14.10–14.15

Foredragsholder: Nancy Strand Senior rådgiver, Avfall Norge

Bio2020 - posisjonering og kommunikasjon

14.15–14.35

Foredragsholder: Paal Frisvold, Rådgiver EU, Avfall Norge | Massimo Centemero Direttore Generale - Daglig leder, Consorzio Italiano Compostatori (CIC)
  • EUs handlingsplan for jord til bord (“Farm to fork”)
  • “Bringing nature back to our lives” EUs strategi for bevaring av biologisk mangfold og matjord
    v/ Paal Frisvold, EU-rådgiver Avfall Norge (14.15 - 14.25)
  • Soil loves compost - presentasjon av det europeisk initiativet S.O.S. - Save Organics in Soil v/ Massimo Centemero, Daglig leder Consorzio Italiano Compostatori (CIC) - styremedlem European Compost Network (14.25 - 14.35). Presentasjonen holdes på engelsk.

Spørsmål og svar (Questions and answers)

14.35–15.00

Foredragsholder: Leif Ydstebø Prosessingeniør, IVAR IKS

Vi oppsummerer webinaret med en panelsamtale med innlederne og spørsmål fra "salen".
Ledes av Leif Ydstebø

Leif Ydstebø

Prosessingeniør, IVAR IKS

Leder Avfall Norges faggruppe for biologisk behandling

Jens Måge

Fagrådgiver biologisk behandling, Avfall Norge

Dag Olav Hessen

Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO

Torkil Dyb Remøy

Senior Advisor, Miljødirektoratet

Irene Lindblad

Seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet

Tord P.R.L. Araldsen

Prosjektleiar Biogass, Indre Hordaland Miljøverk IKS / Biogass Oslofjord

Lene Pilskog

Leder forretningsutvikling, RENEVO

Ketil Stoknes

Forsker PhD prosjektleder bioteknologi, Lindum AS

Nancy Strand

Senior rådgiver, Avfall Norge

Rådgiver EU, Avfall Norge

BeskrivelsePaal Johan Frisvold er en norsk organisasjonsmann bosatt i Brussel siden 1997. Frisvold var leder av Europabevegelsen i Norge 2009–2013. Frisvold arbeidet for miljøstiftelsen Bellona i Brussel 2005-2013, og var arbeidende styreleder i Bellona Europa

Massimo Centemero

Direttore Generale - Daglig leder, Consorzio Italiano Compostatori (CIC)