Webinar: Digitalisering

Webinaret presenterer ulike eksempler på digitalisering fra Avfall Sør, BIR og Oslo REG. Digital sporbarhet, bruk av ulike teknologier og metoder for å samle inn og bruke data om avfallet. Grønt Punkt Norge presenterer sin nye gjenvinningskalkulator. Vi får også møte grunderbedriften Sensorita, som blant annet utvikler materialgjenkjenningsteknologi som kan brukes på renovasjonsbiler for å samle inn data som kan brukes for å måle, motivere og planlegge.

Beskrivelse
Program

Dato: 3. september
Tid: 0900 - 1030
Sted: Zoom

Agenda:

9.00-9.05: Åpning og velkommen v/Andre Tangen, Avdelingsleder for Forretningsutvikling- & Digitalisering; BIR

9.05-9.15: Digitalisering av rapportering og statistikk i Avfall Sør v/ Eldri Nærum, Prosjektleder; Avfall Sør

9.20-9.30: Veien til digital sporbarhet - status" v/Andre Tangen

9.35-9.45: Fra sensorer til nivåmåling, materialgjennkjenning og stordataanalyser v/Ulrikke Lien og Emil Skar; Sensorita AS, sammen med Asker kommune

0950 - 10.00: Big data og dataplattform i REG og Oslo kommune:
Ryddejobb, innovasjon og et fundament for fremtiden v/Jan Haakon Ellefsen-Killerud, Senior ingeniør Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

10.05-10.13: Treff: Kartløsning for å redusere forsøpling og bedre planlegging av avfallsdunker i det offentlige rom, v/REdu-studenter, Håvard Fossum og Ragnhild Bjerkvik Alnes (Digital internship konseptforslag)

10.18-10.25: Digitalt verktøy for å utvikle emballasje som lettere kan materialgjenvinnes, v/Johannes Daae, Utviklingssjef Grønt Punkt Norge

10.25-10.30: Oppsummering og ønsker for neste webinar v/Andre Tangen

Det blir mulighet for å stille spørsmål etter hvert innlegg.

Torsdag 3. september

09.00–10.30

9.00-9.05: Åpning og velkommen v/Andre Tangen, Avdelingsleder for Forretningsutvikling- & Digitalisering; BIR

9.05-9.15: Digitalisering av rapportering og statistikk i Avfall Sør v/ Eldri Nærum, Prosjektleder; Avfall Sør

9.20-9.30: Veien til digital sporbarhet - status" v/Andre Tangen

9.35-9.45: Fra sensorer til nivåmåling, materialgjennkjenning og stordataanalyser v/Ulrikke Erdal-Aase og Emil Skar; Sensorita AS, sammen med Asker kommune

0950 - 10.00: Big data og dataplattform i REG og Oslo kommune:
Ryddejobb, innovasjon og et fundament for fremtiden v/Jan Haakon Ellefsen-Killerud, Senior ingeniør Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

10.05-10.13: Treff: Kartløsning for å redusere forsøpling og bedre planlegging av avfallsdunker i det offentlige rom, v/REdu-studenter, Håvard Fossum og Ragnhild Bjerkvik Alnes (Digital internship konseptforslag)

10.18-10.25: Digitalt verktøy for å utvikle emballasje som lettere kan materialgjenvinnes, v/Johannes Daae, Utviklingssjef Grønt Punkt Norge

10.25-10.30: Oppsummering og ønsker for neste webinar v/Andre Tangen

Det blir mulighet for å stille spørsmål etter hvert innlegg.